Internationale Vrouwendag: Hoe ziet die eruit in de papier- en recyclingindustrie?

Zoals altijd vindt de Internationale Vrouwendag jaar op 8 maart en het thema is dit jaar #EachforEqual – een gelijkwaardige wereld is een bevoorrechte wereld. Bij deze gelegenheid hebben we met enkele vrouwelijke medewerkers gesproken om meer te weten te komen over het vrouw zijn in de papier- en recyclingindustrie.

IWD - Main image.jpg

Bij DS Smith gaan we er prat op een verantwoordelijke werkgever te zijn en we streven naar een eerlijke en rechtvaardige bedrijfsvoering. Uit ons laatste verslag komt naar voren dat het noodzakelijk is om meer vrouwen aan te moedigen om in de productie-industrie te gaan werken.

We hebben het aantal vrouwelijke afgestudeerden in ons 'One DS Smith Graduate Programme' met 50% verhoogd, het aantal vrouwen dat deelneemt aan ons nieuwe Global Leadership Programme opgetrokken van 9% naar 31% en ervoor gezorgd dat iedereen zich ten volle kan ontplooien door het wegnemen van eventuele barrières via workshops over onbewuste vooringenomenheid in het topmanagement. We willen graag een leidende rol spelen bij het bevorderen van opleiding, werving en netwerkkansen om de genderdiversiteit van ons personeelsbestand te vergroten en integratiegerichte werkpraktijken te bevorderen.

Om meer te weten te komen over onze vrouwen in de productie-industrie hebben we Esperança Melo, Agata Krauz en Rebecca Price, die bij de DS Smith-divisies Paper en Recycling werken, geïnterviewd over hun ervaringen in de sector.

De rol van de vrouw binnen onze duurzame ontwikkeling, ons werk en onze gemeenschap

IWD - Three images.jpg

Esperança Melo. Recycling Porto Depot Manager. Esperança werkt sinds 2004 in de papier- en recyclingindustrie en is sinds 2019, komend van Europac, werkzaam bij DS Smith.

Agata Krauz. Business Development Manager voor Oost-Europa. Agata heeft meer dan acht jaar ervaring in deze bedrijfstak. Na haar studietijd in het Verenigd Koninkrijk keerde Agata terug naar Polen waar ze bij onze Recycling Divisie werkt om de groei in de regio te ondersteunen.

Rebecca Price. Junior Application Specialist, divisie Paper & Recycling. Rebecca maakt al bijna drie jaar deel uit van onze IT-afdeling nadat ze haar opleiding (A-Levels) had afgerond.

Hoe heb je de gelijkheid van mannen en vrouwen in de papier- en recyclingbranche tijdens je carrière ervaren?

Esperança: Aan het begin van mijn carrière, 15 jaar geleden, was ik een van de weinige vrouwen in de sector. Het was een door mannen gedomineerde industrie, en in het begin hadden ze moeite om te wennen aan een vrouwelijke aanwezigheid - het was immers allemaal nieuw voor hen. Daarom was ik vastbesloten om waarde toe te voegen en de manier waarop collega´s samenwerken te veranderen. Ik voel me nu op mijn gemak en gelijkwaardig en krijg dezelfde kansen als mijn mannelijke collega's.

Agata: De bedrijfstak is de afgelopen jaren enorm veranderd en is nog steeds in ontwikkeling. Het gebied wordt voor vrouwen steeds aantrekkelijker als een traject voor hun carrière, waarbij ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de omschakeling. Ik heb me bij DS Smith altijd gesteund, uitgedaagd en gelijk behandeld gevoeld; ze hebben me de kans gegeven om te groeien en vooruitgang te boeken als een expert binnen mijn vakgebied.

Rebecca: Na mijn schooltijd hoefde ik niet te vrezen dat mijn sekse gevolgen zou hebben voor mijn carrière, en sinds in dienst trad bij DS Smith heb ik steeds dezelfde mogelijkheden gehad als mijn mannelijke collega's. De IT is doorgaans een door mannen gedomineerd beroep, maar zowel mijn lijnmanager als het team hebben mijn progressie in het bedrijf ondersteund.

Is er iets dat je zou veranderen in de papier- en recyclingindustrie om een grotere gendergelijkheid te bereiken?

Esperança: Misvattingen over de rol van mannen en vrouwen op de werkplek zijn van generatie op generatie overgedragen – de uitdaging is om deze mentaliteit te veranderen. Historisch gezien is een van de grootste obstakels voor vrouwen de gelijke toegang tot onderwijs geweest, iets wat de laatste jaren is veranderd. Wereldwijd studeren er nu meer vrouwen dan mannen aan de universiteit.

Agata: Ik denk dat er meer aandacht moet worden besteed aan het imago en de aantrekkingskracht van de sector. Als vrouwen beter bekend zouden zijn met de verschillende mogelijkheden in de sector, zouden ze meer geneigd zijn om werk te zoeken in deze bedrijfstak. Bedrijven moeten op alle niveaus vrouwelijke voorbeelden aanmoedigen om hen te inspireren en te motiveren in hun ontwikkeling. Bovendien hebben teams met een grotere man/vrouw-diversiteit een meer vloeiende dynamiek, meer standpunten en meer creativiteit.

Rebecca: Een belangrijk aspect van het stimuleren van de gelijkheid van mannen en vrouwen is de empowerment van vrouwen. Vrouwen moeten worden aangemoedigd en ondersteund op hun weg naar hogere functies, net als mannen. Het is belangrijk dat er zowel vrouwelijke als mannelijke rolmodellen in de sector zijn. Door vrouwen de kans te geven om te werken waar hun sterke punten liggen, zullen bedrijven over meer diverse vaardigheden kunnen beschikken.

IWD - web.jpg

Heb je tips voor vrouwen die geïnteresseerd zijn om in de papier- of recyclingindustrie te werken?

Esperança: Blijf trouw aan jezelf, vertrouw op je waarde en wees zelfverzekerd. De rest komt dan vanzelf. Je sekse is geen motor voor succes, maar hard werken en toewijding wel.

Agata: Ik zal vrouwen altijd aanmoedigen om de papier- en recyclingindustrie te overwegen, omdat er zoveel carrièremogelijkheden zijn. Wees zelfverzekerd, werk hard en wees nooit bang om je ideeën en opvattingen te delen.

Rebecca: Werken in de papier- en recyclingindustrie heb ik als positief ervaren en ik heb sinds ik in de sector werk geen enkele hinder ondervonden. Ik pleit ervoor dat meer vrouwen gaan werken in de papier- en recyclingindustrie, omdat het niet alleen een interessant vakgebied maar ook van groot belang voor de toekomst van onze planeet.

Hoe denk je over de toekomst van de gelijkheid van mannen en vrouwen in de papier- en recyclingindustrie?

Esperança: Er is tijdens mijn carrière al heel veel veranderd, maar er moet nog steeds het een en ander gebeuren. Een beter begrip van wat mannen en vrouwen te bieden hebben, betekent dat we uit iedereen het beste kunnen halen. Dit schept een solide branche en zorgt ervoor dat we dat we laagdrempelig zijn naar al onze klanten.

Agata: De sector is nog steeds in volle ontwikkeling en op termijn zullen we zien dat steeds meer vrouwen kiezen voor de wereld van het papier en de recycling.

Rebecca: Gezien de kansen die er liggen, zie ik meer vrouwen in de sector taken overnemen. Bedrijven moeten stereotypen blijven uitdagen en de gelijkheid van mannen en vrouwen blijven bevorderen door erkenning te geven aan individuen die de beste kennis en vaardigheden voor de baan hebben, ongeacht hun geslacht.

IWD - Recycling Porto.jpg

Een mensgerichte aanpak van recycling

Bij DS Smith zijn de mensen onze meest waardevolle kracht. De mensen die we in dienst hebben, helpen ons het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid en het aanpakken van urgente problemen in verband met de klimaatverandering. Dit alleen al vereist een modern, dynamisch en toekomstgericht personeelsbestand dat de belangrijkste uitdagingen van onze klanten kan oplossen. Iedereen moet zijn of haar potentieel bij DS Smith ten volle kunnen benutten en niet geconfronteerd worden met ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. We werken hard aan een grotere diversiteit binnen het bedrijf en ondersteunen programma's en initiatieven om deze visie kracht bij te zetten.