Wat is de Circulaire Economie?

Wat de circulaire economie betekenis is? Het is een alternatieve oplossing voor de huidige lineaire economie die gebaseerd is op een "nemen, maken, consumeren en weggooien"-mentaliteit. Het is een model dat is gebaseerd op de principes van het wegontwerpen van afval en vervuiling, het in gebruik houden van producten en materialen, en het regenereren van natuurlijke systemen.

Dit betekent dat we, door producten, apparatuur en infrastructuur langer in gebruik te houden, de productiviteit van deze hulpbronnen verbeteren. Dit vermindert onze vraag naar hulpbronnen drastisch, waardoor een duurzamere samenleving ontstaat voor nu en voor toekomstige generaties.

In een circulair economiemodel is het de bedoeling de kloof te dichten tussen de productie en de cycli van de natuurlijke ecosystemen - waarvan de mens uiteindelijk afhankelijk is. Het gaat er als recycle bedrijf niet om 'minder slecht' te zijn, maar om een economie te creëren die in harmonie met onze natuurlijke wereld functioneert.

 

A circular economy aims to redefine growth, focusing on positive society-wide benefits. It entails gradually decoupling economic activity from the consumption of finite resources and designing waste out of the system.

Ellen MacArthur Foundation’s
Definition Of The Circular Economy

Het in gebruik houden van producten en materialen

Een circulaire economie geeft de voorkeur aan activiteiten waarbij waarde in de vorm van energie, arbeid en materialen behouden blijft. Dit betekent ontwerpen met het oog op duurzaamheid, hergebruik, herfabricage en recycling om producten, onderdelen en materialen in de economie te laten circuleren.

Designoplossingen om afval en vervuiling tegen te gaan

Een circulaire economie onthult en zoekt designoplossingen om negatieve effecten van economische activiteit tegen te gaan die schade toebrengen aan de menselijke gezondheid en natuurlijke systemen. Dit omvat onder andere het vrijkomen van broeikasgassen en gevaarlijke stoffen, de vervuiling van lucht, land en water.

Hernieuwbaarheid van natuurlijke systemen

Een circulaire economie vermijdt het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen en behoudt of verbetert hernieuwbare hulpbronnen, bijvoorbeeld door waardevolle voedingsstoffen terug te geven aan de bodem of door hernieuwbare energie te gebruiken in plaats van afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

 

De voordelen van een circulaire economie

De overgang naar een meer circulaire economie met hulp van een recycle bedrijf zal een reeks voordelen hebben voor onze economie, ons milieu en onze mensen. Deze omvatten:

  • de druk op de natuurlijke hulpbronnen te verminderen,
  • verbetering van de zekerheid van de grondstoffenvoorziening,
  • het concurrentievermogen te vergroten,
  • stimulering van innovatie, 
  • stimulering van de economische groei.

De consumenten zullen ook de beschikking krijgen over duurzamere en innoverende producten die de levenskwaliteit zullen verhogen en hen op lange termijn geld zullen besparen.

Hoe recycle bedrijf DS Smith leidend is op het gebied van circulariteit

Ons circulaire bedrijfsmodel

Wij worden over de hele wereld erkend voor onze innovatie en voor de kwaliteit van onze verpakkingen. Onze producten kunnen het transport en de opslag efficiënter maken, de presentatie in de detailhandel verbeteren en de productverkoop voor onze klanten verhogen - en dat doen we met duurzaam golfkarton. Door de papiervezels in ons karton te recycleren, kunnen we elk jaar meer dan 360.000 bomen redden van de kap.

Wij kunnen kartonnen verpakkingen binnen 14 dagen maken, gebruiken, inzamelen en recyclen. Wij zijn ambitieus in het gebruik van innovatie om enkele van 's werelds meest complexe duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken.

Wij kunnen kartonnen verpakkingen binnen 14 dagen maken, gebruiken, inzamelen en recyclen
Wij kunnen kartonnen verpakkingen binnen 14 dagen maken, gebruiken, inzamelen en recyclen

Onze huidige en toekomstige duurzaamheidsstrategie

Onze Now and Next Sustainability Strategy richt zich op de Circulaire Economie, het leidt onze ambitie en positioneert ons als een duurzame leider binnen de industrie. Deze strategie is ontworpen om een duidelijk stappenplan op te stellen om de directe uitdagingen aan te pakken, terwijl we ook werken aan de behoeften van de volgende generatie door oplossingen te creëren die zijn afgestemd op de principes van de circulaire economie.

Deze strategie stelt ons in staat verder te gaan dan alleen het hebben van een sterk circulair bedrijfsmodel voor onszelf, naar het leveren van meer circulaire oplossingen voor onze klanten en de bredere samenleving - het vervangen van probleemplastics, het wegnemen van koolstof uit de toeleveringsketens en het bieden van innovatieve recyclingoplossingen

Ons strategisch partnerschap met de Ellen MacArthur Foundation

In mei 2019 werden we een van een klein aantal strategische partners van de Ellen MacArthur Foundation. Aangezien we de verpakkingsindustrie leiden naar een meer circulaire economie, wilden we de toonaangevende denkers over dit onderwerp uitnodigen in ons bedrijf om ons uit te dagen en te helpen deze agenda verder te stimuleren, voor onszelf en voor onze klanten.

Er zijn eenvoudige stappen die we kunnen doen om een meer circulaire economie te creëren. Hergebruik je doos. Neem je eigen koffiekopje of tas mee. Dit helpt om afval te verminderen, materialen langer in gebruik te houden en onze grondstoffen te beschermen.

Sam Jones
Senior Sustainability Manager at DS Smith

Ons doel en de circulaire economie

Er is behoefte aan een nieuwe benadering van verpakken. En er is behoefte aan sterk leiderschap in onze industrie. Dit is wat ons als recycle bedrijf drijft en waarom we een gezamenlijk doel hebben: Redefining Packaging for a Changing World. Wij weten dat de Circulaire Economie een vitale rol speelt in het voldoen aan de behoeften van de samenleving en het beschermen van toekomstige generaties, daarom zullen wij door een revolutie in ons bedrijfsmodel en onze verpakkingsoplossingen onze klanten blijven helpen in te spelen op veranderende winkelgewoonten met de duurzame verpakkingsoplossingen die onze samenleving nodig heeft. Wij willen meer keuze en gemak, maar met minder impact op de wereld om ons heen.

Neem contact op voor meer informatie