Kružni svijet

Održivom življenju posvećuje se veća pozornost no ikad prije, neovisno o tome radi li se o preveniranju stvaranja otpada, ponovnog korištenja materijala ili većoj stopi recikliranja. Novo zakonodavstvo pod nazivom Paket za kružno gospodarstvo zaživjelo je 2018. godine diljem Europe kako bi pomoglo da naša društva postanu održivija, da povećaju stopu recikliranja i da promiču učinkovito korištenje resursa. Evo zašto je više recikliranja bolje za sve.

Izvori:

1. Europa

2. CEPI

3. Let's Recycle

4.  Europa

5. GOV.UK

6. Eunomia

7. ABAL