Novi DS Smithov forum za recikliranje rješava neke od najvećih izazova recikliranja u industriji

Neki od najsjajnijih umova iz cijele naše grupe sada redovito sudjeluju u našem Forumu za recikliranje kako bi pomogli riješiti neke od najvećih izazova recikliranja u DS Smithu, ali i šire u industriji, poput primjerice ambalaže koju je teško reciklirati, promjene zakona, smjernica industrije i ispunjavanja ciljeva održivosti naših kupaca. To, kao i usmjeravanje naših vlastitih dizajnera ambalaže prema održivijim rješenjima i rješenjima koja se mogu bolje reciklirati.

S obzirom na klimatske promjene, snažnije ciljeve recikliranja diljem svijeta, kao i rastuću potražnju potrošača za održivijom ambalažom, izradili smo novi Forum za recikliranje.

Forum je platforma diljem divizija putem koje naši stručnjaci i osobe koje donose odluke usmjeravaju naš položaj u postupanjima koja se odnose na recikliranje. To će uskladiti način na koji surađujemo s našim kupcima, vanjskim proizvođačima ambalaže, zakonodavcima i trgovačkim udrugama, s ciljem da više recikliramo, stvaramo manje otpada i pomognemo našim kupcima da komercijaliziraju održiva rješenja za pakiranje.

Forum će nam također pomoći da ispunimo izazovne ciljeve koje smo postavili u Sadašnju i buduću strategiju održivosti i da podupiremo vodeću ulogu koju preuzimamo u 4Evergreen suradnji, čiji je cilj poboljšati europsku stopu recikliranja ambalaže temeljene na vlaknima za 90 % do 2030. godine; zahvaljujući promociji najbolje prakse u recikliranju, dizajniranju, razvrstavanju i prikupljanju te načinu na koji bi buduće nove tehnologije mogle pomoći u tim područjima.

"Diljem svijeta smo poznati po inovaciji i kvaliteti naše ambalaže. Naš forum o mogućnosti recikliranja osigurat će da nastavimo predvoditi našu industriju u području istraživanja i razvoja te da proizvedemo cirkularna ambalažna rješenja koja su našem planetu potrebna."

— Magnus Renman, direktor Odjela za istraživanje i razvoj grupacije

Zajedničko razmišljanje – od nadahnuća do implementacije

Prilika i izazovi koje je isprobao naš Forum bit će katalizator pravih inovacija i promjena. Članove tima koordiniraju naši odjeli za održivost, inovaciju, dizajn, marketing, istraživanje i razvoj i tehničke operacije.

Taj široki spektar ljudi diljem naše tvrtke stvorit će besprijekornu dvosmjernu razmjenu informacija i ideja, od ureda, preko reciklažnih dvorišta, do tvornica papira. U našem novoobnovljenom laboratoriju u tvornici Kemsleyju mogu se provesti ispitivanja novih koncepata, a tehnički napredak u našim tvornicama izravno se prenosi našim dizajnerskim timovima kako bi naša načela kružnog dizajna bila još učinkovitija.

Osim što se bavi neposrednim taktičkim pitanjima, naš Forum o recikliranju usmjerit će naše dugoročne strategije i naša rješenja koja su otporna na budućnost u godinama koje su pred nama. Podrška našoj svrsi „Redefiniranja pakiranja za svijet koji se mijenja”

"Prepoznali smo potrebu za uspostavljanjem Foruma za mogućnost recikliranja, kako bismo osigurali da je naš interni položaj u pogledu mogućnosti recikliranja jasan i da možemo biti dosljedni kada razgovaramo o povezanim temama s našim partnerima, kupcima i širom industrijom. Forum je još jedna prekretnica u našoj svrsi ‘Redefiniranja ambalaže za svijet koji se mijenja’ i našeg nastojanja da predvodimo u prijelazu na kružno gospodarstvo, istodobno pružamo više cirkularnih rješenja klijentima i širem društvu."

— Jonathan Edmunds, voditelj za recikliranje i održivost

R&C copy 2.jpg

Suradnja će proizvesti novu generaciju rješenja za ambalažu

U tvrtki DS Smith imamo dokazano iskustvo u inovacijama i vodstvu u našoj industriji, a interna i vanjska partnerstva za nas nisu ništa novo.

Partnerstvo u kombinaciji s našom vizijom i stručnošću već nam je pomoglo u postavljanju novih temelja u područjima kao što je prehrambena ambalaža te zamjeni milijuna predmeta od plastike za jednokratnu uporabu u trgovinama alternativnom održivom ambalažom. Nedavno smo istražili kako se vlakna  morske trave mogu koristiti kao sirovina za proizvodnju papira i ambalaže, što je dio našeg programa za istraživanje i razvoj kružnog gospodarstva od 100 milijuna £ koji je najavljen ranije ove godine.

"Već imamo stroge smjernice za recikliranje i održiva ambalažnarješenja, no naše su ambicije veće. Forum za recikliranje temeljni je dio komunikacije koju provodimo s našim klijentima i partnerima kako bismo razvili potpuno kružne strategije, od dizajna, proizvodnje i opskrbe do recikliranja, izrađujući ambalažu s pozitivnim utjecajem za naš svijet koji se mijenja."

— Alan Potts, direktor za dizajn i inovacije