Manje otpada za veću učinkovitost

Moderno proizvodno poduzeće trebalo bi se temeljiti na dobro organiziranom spletu aktivnosti. Od ulaznih materijala do gotovog proizvoda, svi se procesi mogu obavljati učinkovito – ili neučinkovito.

Moderno proizvodno poduzeće trebalo bi se temeljiti na dobro organiziranom spletu aktivnosti. Od ulaznih materijala do gotovog proizvoda, svi se procesi mogu obavljati učinkovito – ili neučinkovito. No, neučinkovitošću se troši novac i vrijeme, stoga će svako uspješno poduzeće težiti potrošnji minimalne količine potrebnog materijala uklanjanjem potencijalnog otpada već pri postupku dizajniranja, prije no što on dobije priliku ostvariti svoj potencijal.

U tradicionalnom linearnom lancu opskrbe lako dolazi do neučinkovitosti: materijali se primaju, obrađuju i isporučuju, no često bez ikakve stvarne transparentnosti cjelokupnog procesa, kojom bi se pokazalo koliko se materijala pritom izgubi. Linearni modeli opskrbe obiluju točkama u kojima se gubi materijal, a često se jednostavno ne posvećuju smanjenju količine ili recikliranju otpada koji nastane pri proizvodnji.

No, kako se ciljevi recikliranja povećavaju, a u poduzećima se počinje shvaćati trošak otpada u cjelokupnom rezultatu poslovanja, vrijeme je za prelazak na kružni pristup opskrbi. Usvajanjem kružne alternative tradicionalnim lancima opskrbe možemo početi razumijevati posljedice donešenih odluka i poduzetih aktivnosti na trošak životnog ciklusa materijala. U sklopu toga, u tvrtci DS Smith posvetili smo se konceptu “Manje je više”: manje otpada i više učinkovitosti.

Fokus se mijenja prelaskom na kružni model. Ako o resursima razmišljate u sklopu ciklusa, a ne lanca opskrbe, uzet ćete u obzir posljedice otpada koji stvarate – kako možete bolje iskoristiti svoje resurse, a da pritom stvorite manje otpada? To se ne odnosi samo na materijale: iskorištavanje energije, logistika i transport također se mogu poboljšati ako ih se shvati kao dijelove životnog ciklusa, a ne samo kao karike u lancu.

Manje otpada u našem ciklusu opskrbe znači više vremena i novca za poslovanje. To se krije iza koncepta “Manje je više”.

Načini smanjenja količine otpada

Promotrite faze vašeg lanca opskrbe: kako o njemu možete početi razmišljati kao o ciklusu opskrbe? Trošite li resurse nepotrebno, a da toga niste niti svjesni? Stvaranje manje količine otpada često započinje promjenom perspektive.

Količina otpada najbolje će se smanjiti ako o njemu počnemo razmišljati prije nego što se on generira jer ćete na taj način možda moći potpuno spriječiti njegov nastanak. Dizajneri, proizvođači, maloprodajni trgovci, potrošači: svi mi možemo razmisliti o tome kako možemo proizvesti i trošiti manje. Time će se smanjiti troškovi proizvodnje, ali i količina otpada.

U žarištu svega što radimo u grupi DS Smith jest nastojanje da klijentu pomognemo pri povećanju prodaje uz smanjenje troška i rizika. Ambalaža igra važnu ulogu – treba osigurati da proizvod dođe od proizvođača do potrošača u besprijekornom stanju – no ona mora obaviti i mnoštvo drugih funkcija: mora se lako reciklirati, biti lako čitljiva u prodavaonici i drugo. Ambalaža mora zadovoljiti zahtjeve mnoštva zainteresiranih strana: proizvođača, maloprodajnog trgovca, logistike, potrošača i – što ne smijemo zaboraviti – okoliša, no dobra ambalaža zadovoljit će potrebe svih tih strana te bi u konačnici trebala pomoći pri smanjenju količine otpada, a ne doprinijeti njegovu gomilanju.

Dizajn prilagođen recikliranju

Dizajneri proizvoda mogu ukloniti potencijalni otpad prilikom dizajniranja, prije no što se proizvod uopće izradi. Neželjena pošta dobar je primjer lošeg dizajna. Većina ljudi odloži promotivne materijale, odnosno neželjenu poštu, u kontejner za prikupljanje papirnatog otpada, no dizajneri tih materijala često ne uzimaju u obzir ono što se događa s materijalom nakon interakcije s potrošačem. Primjerice, papirnati letci obloženi polimerom predstavljaju problem u okviru procesa recikliranja papira jer se, jednostavno rečeno, od papira ne može napraviti plastika niti se od plastike može napraviti papir.

Zašto se, stoga, promotivni materijali ne bi izrađivali od papira koji se smije odložiti u kontejner za papir namijenjen recikliranju? Na taj bi se način mogli vratiti u ciklus opskrbe kao sirovina i reciklirati se u druge proizvode od papira.

Razumijevanje ponašanja potrošača – u koji kontejner stavljaju poštu i koji proces potom slijedi – utjecat će na način upotrebe i ponovnog iskorištavanja vaših proizvoda te na način na koji resursi u proizvodima mogu nastaviti dodavati vrijednost u ciklusu opskrbe.

Visoka kvaliteta, veća vrijednost

Za recikliranje su, kao i za sve druge proizvodne procese, potrebne sirovine visoke kvalitete. Ako je papir pripremljen za recikliranje vrlo onečišćen, to može biti problematično u smislu da je materijal predviđen za recikliranje prikladan samo za oporabu energije ili odlaganje na odlagalište. Čvrsta kartonska kutija ne može se izraditi od papira prekrivenog hranom. S našeg stajališta, sve što nije čisti papir ili karton sadrži “onečišćenja”. Ako sadrži onečišćenja, to znači da se materijal koji se mogao reciklirati više ne može reciklirati i postaje otpad.

Jeftinije je i energetski učinkovitije kupiti reciklirane materijale, no samo ako su jednako kvalitetni kao i proizvod načinjen od novih sirovina. Svi to možemo razumjeti – nitko ne želi kupiti reciklirani proizvod i otkriti da nije ni za što.  Stoga papir i karton, koji su naše sirovine, trebaju biti dovoljno visoke kvalitete za proizvode koji će se od njih napraviti.

Ljudi se iznenade kada doznaju da mogu utjecati na stope recikliranja samim time što će odvojeno čuvati različite materijale prije prikupljanja, no time se može znatno smanjiti onečišćenje koje ugrožava kvalitetu materijala.  Kada malo bolje razmislite, to i nije tako iznenađujuće: ako tvornica papira primi isporuku kartona koji je onečišćen staklom ili metalom, onečišćenja će oštetiti strojeve predviđene za obradu proizvoda na bazi papira. Onečišćenja čak mogu prouzročiti potpuno zaustavljanje postupka recikliranja dok se problem ne ukloni.

Kada stoga kažemo “Manje otpada za veću učinkovitost”, pod tim mislimo da ćete odvajanjem materijala za recikliranje stvoriti manje otpada, jer ćemo ga mi onda moći više reciklirati. 

Zbog toga pri početku suradnje s novom organizacijom sve podvrgavamo temeljitom ispitivanju: od ciljeva zaštite okoliša našega novog partnera, njegovih mogućnosti razdvajanja materijala i aktivnosti za gospodarenje otpadom do stopa recikliranja, logističkih infrastruktura i potrošnje otpada. Sve su to varijable kojima se može upravljati kako bi se poduzeću pomoglo ne samo pri usklađivanju s regulativom, nego i pri ostvarivanju najboljih mogućih praksi.

Cilj nam je pokretanje promjena u procesima i ponašanju kako bi svi, počevši od onih koji donose odluke pa sve do članova tima koji se služe kontejnerima za otpad, mogli osjetiti pogodnosti koncepta “Manje otpada za veću učinkovitost”.