DS Smith Zero Waste

Rješenja bez otpada

Kroz našu stalnu posvećenost postizanju nula otpada, DS Smith ima ambiciozan cilj da 100% resursa koje nam pošaljete pretvorite u nešto korisno.

Bez otpada na odlagalištima

Filozofija "bez otpada" potiče redizajniranje životnog ciklusa resursa kako bi se sve proizvode iznova koristilo ili recikliralo, a otpad se ne bi slalo na odlagalište.

Ovaj nulta točka stvaranja otpada temeljni je dio našeg rada. Kao dio DS Smith Grupe, vodećeg europskog proizvođača ambalaže i papira, mi proizvodimo milijune proizvoda od prikupljenih materijala - vaš otpad ponovno pretvaramo u upotrebljive proizvode.

Tako da, posve jednostavno, mi otpad ne promatramo kao otpad, nego kao resurs.

Kako postižemo nultu točku nastanka otpada?

Nulta točka nastanka otpada ambiciozan je cilj. Priznajemo da ovo putovanje za mnoge naše klijente može biti prilično zastrašujuće te se obvezujemo da ćemo vam ponuditi najbolju moguću podršku putem kroz:

  • postavljanje jasno definiranih ciljeva te stvaranje inovativnih novih prilika za smanjivanje, ponovno korištenje, recikliranje i oporabu materijala
  • razvoj ciljeva preusmjeravanja s odlagališta u skladu s onime čemu stremite
  • usmjeravanje, a kako biste naučili kako funkcionira hijerarhija otpada - slanje manje količine obradivog otpada na oporabu rezultira recikliranjem manje količine ponovno iskoristivog materijala
  • stupanje na snagu planova za smanjenjem otpada - što se na koncu prevodi u uštedu troškova
  • istraživanje kompletnog ciklusa opskrbe - osiguravajući da materijale na kraju njihova životnog vijeka bude moguće jednostavno reciklirati

Što DS Smith može učiniti za vas?

  • Ponuditi besplatan pregled materijala radi pronalaženja rješenja za njegovu reciklažu
  • Prilagoditi našu uslugu tako da bude po mjeri s vašim specifičnim zahtjevima
  • Ostvariti dugoročne prednosti troškova
  • Ukloniti teškoće ekološke usklađenosti
  • Omogućiti pravovremene, pouzdane usluge prikupljanja

Ako ste zainteresirani za besplatan pregled materijala kako biste provjerili je li ga moguće reciklirati, molimo, kliknite na poveznicu niže dolje.