sustainability-report-press-release.jpg

År 2025 ska alla förpackningar från DS Smith vara återanvändningsbara eller återvinningsbara

DS Smith publicerar sin årliga hållbarhetsredovisning med nio ambitiösa mål inom områdena Förpackningar, Plast, Återvinning och Papper.

Det ledande förpackningsföretaget DS Smith har lovat att 100 procent av det de tillverkar ska vara återanvändningsbart eller återvinningsbart innan år 2025 och att bara använda återvunnet eller spårbart papper innan år 2020. Detta ska göra det lättare för deras kunder att uppfylla sin nollversion för skogsskövling.I företagets hållbarhetsredovisning för 2018 som publicerats offentliggjorde företaget totalt nio nya hållbarhetslöften efter att tidigare än planerat ha uppnått de flesta befintliga mål inom energi, vatten och avfall. Förutom förpackningsspecifika löften innefattar de nya målen även:

  • Att säkerställa att 100 procent av leverantörerna uppfyller sina hållbarhetsstandarder innan år 2025.
  • Att sänka sina koldioxidutsläpp med 30 procent per producerat ton innan år 2030, utifrån 2015 års baslinje.

Företaget ska under nästa år etablera kraftfulla åtgärdsplaner och samla in kraftfulla data för de nya målen som beskrivs mer detaljerat på www.dssmith.com/company/sustainability. Dessa ska rapporteras om för första gången på 12 månader. Löftena återspeglar DS Smiths arbete för att omdefiniera förpackningskonceptet i takt med att konsumentvanor och kundernas förväntningar snabbt förändras.

Rapporten framhävde företagets framsteg gentemot befintliga mål och åtaganden. 71 procent av deras åtaganden har uppnåtts eller har startats upp och flera har nu integrerats i de nio nya målen och interna åtgärdsplanerna. Viktiga framsteg de senaste 12 månaderna är bland annat:

  • 95 procent av företagets anläggningar inom Förpackningar och Papper har blivit FSC®-certifierade.
  • Högre EcoVardis-poäng – DS Smith ligger fortfarande bland de bästa fem procenten av utvärderade företag.
  • Fortsatt utbyggnad av ett nätverk av PackRight och Impact Centres där man tillsammans med kunden designar varumärkesstärkande förpackningar utan överflödigt paketeringsmaterial och med bättre logistikegenskaper.

DS Smiths vd Miles Roberts kommenterar rapporten så här:

Innovativa förpackningar spelar en avgörande roll i att hjälpa oss hantera en rad globala hållbarhetslösningar och därigenom säkra att resurser används mer effektivt, optimera ”den sista biten” i leveranskedjan i ett alltmer urbaniserat samhälle och sänka mängden mat- och produktavfall i samband med att befolkningen växer.

”Mer måste göras för att säkerställa att de positiva egenskaper som bra och hållbara förpackningar tillför inte glöms bort. I och med att förpackningarnas roll granskas alltmer måste vi alla göra mer för att ta tag i vissa av utmaningarna med ”dåliga förpackningar”. Detta genom att arbeta tillsammans inom branschen och med regeringen, lokala myndigheter, varumärkesägare, återförsäljare, återvinningsföretag, återbrukare och konsumenter.

Vi har engagerat många olika intressenter, identifierat deras prioriteringar och balanserat dem mot områden inom vilka vi tror att vi kan påverka mest. Parallellt med en ökad ambition och fokus inom områden som vatten och avfall, är vi särskilt ivriga att nå vårt mål att tillverka endast återanvändningsbara eller återvinningsbara förpackningar år 2025. — Emma Ciechan, Director of Planning, Performance Management and Sustainability at DS Smith

 

Världen förändras. I och med e-handelns uppgång har varumärkets rykte aldrig varit mer sammanlänkat med själva förpackningarna och i och med att kunden i allt högre grad exponeras för förpackningarna betyder det att relationen till varumärket påverkas ännu mer av sekundära och tertiära förpackningar. E-handelsförpackningarna måste även konstrueras så att de skyddar produkterna vid de allt fler beröringspunkterna och samtidigt optimerar leveranserna ”den sista biten”.