Ångpanna - top.png

Miljösmart ångpanna till DS Smith i Värnamo

DS Smith i Värnamo satsar på 100 procent förnybar råvara för tillverkning av wellpapp.

Den nya pannan ersätter en gasoldriven på 8GW, och kommer att eldas med spån och skogsrestprodukter från närliggande sågverk, genom avtal med Värnamo Energi. Med den nya satsningen får man en process som varken kräver import, transport eller uttag från ändliga råvarukällor. Med andra ord, helt i linje med miljöfördelarna hos slutprodukten wellpapp.

Malin Classon, Värnamo Energi och Pierre Bruce, DS Smith tar första spadtaget. Conny Björk och Sami Simola från DS Smith jobbar med projektet.

Detta underlag till fritt förfogande för publicering.

För mer information kontakta: