Izvještaj o održivosti 2022

Nastavljamo težiti ka ispunjenju naše strategije održivosti "za sadašnjost i za budućnost".

Saznajte više u našem izvještaju

Ponuda ambalažnih rješenja

Redefiniramo ambalažu za svijet koji se mijenja

Naš pristup održivosti

Održivost je u središtu našeg poslovanja i predstavlja temeljni dio naše svrhe ¨Redefiniranje ambalaže za svijet koji se mijenja¨. Ponosni smo na našu strategiju održivosti ¨Za sadašnjost i za budućnost¨, usredotočenu na izazove održivosti s kojima se danas suočavamo, kao i na one koji će utjecati na buduće generacije.

Saznajte više