Potrošačka ambalaža

Potrošačka ambalaža ima ključnu ulogu, budući da se oko 70% odluka o kupnji donosi direktno na prodajnom mjestu.

Kontaktirajte nas