Priroda

Čuvamo i obnavljamo prirodu.

Bioraznolikost rapidno opada. Nikada nije bilo važnije poduzeti mjere za očuvanje prirodnog okoliša o kojem ovisi sav život na Zemlji.

Kružno gospodarstvo je regenerativno po svom dizajnu, daje prioritet zadržavanju resursa u upotrebi duže vrijeme te osigurava da procesi za crpljenje resursa ostavljaju prirodi dovoljno  prostora za regeneraciju.

Odgovornim odabirom izvora, održivim upravljanjem našim poslovanjem te odgovornim upravljanjem  šumama i suradnji sa lokalnim zajednicama, smanjujemo svoj utjecaj na prirodu i potičemo biološku raznolikost da procvjeta.

Također smanjujemo upotrebu količine vode iz prirodnih resursa po toni proizvodnje, naročito u područjima gdje vlada nestašica pitke vode, kako bismo smanjili pritisak na prirodne sustave.


Naši ciljevi sadašnjosti:

  • Do 2025. godine mjeriti i poboljšati bioraznolikost u vlastitim šumama i procijeniti našu ovisnost o prirodi
  • Do 2025. godine uspostaviti programe bioraznolikosti u svim našim tvornicama papira
  • Do 2025. godine sve naše tvornice za papir i ambalažu trebaju imati izrađen plan za upravljanje vodama.

Naši ciljevi za budućnost:

  • Postaviti ciljeve za regeneraciju prirode koristeći znanstveno utemeljen pristup
  • Do 2030. godine smanjiti intenzitet crpljenja vode za 10% u tvornicama koje se nalaze u područjima s izraženim rizikom od nedostatka vode u usporedbi s 2019. godinom.

 

                                 Kako to možemo postići? 

Identificiranje i mjerenje ugroženih i rijetkih vrsta unutar naših šuma u Sjevernoj Americi 

U suradnji s Warnell School of Forestry and Natural Resources na Sveučilištu Georgia, naš tim za šumarstvo u Sjevernoj Americi razvio je projekt u tri faze za mjerenje i poboljšanje lokalne bioraznolikosti. Pronađeno je nekoliko vrsta koje su identificirane kao vrste od visokog interesa. Tijekom projekta korišteni su razni alati, poput aplikacije iNaturalist, materijala Nacionalnog prirodoslovnog muzeja Smithsonian, web stranice Backyard Bird i online sustava zaštite okoliša Američke službe za ribu i divlje životinje. Nastavno na ovaj rad, nastavit ćemo koristiti najnoviju tehnologiju, metode promatranja i tehnike razgovora kako bismo proaktivno upravljali našim šumama na održiv način, koji štiti prirodu i lokalnu biološku raznolikost.

Novi tretman otpadnih voda u tvornici papira Zărnești  

Tijekom 2022./23.  godine dovršena je nadogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), vrijedna 8,7 milijuna eura u tvornici papira Zărnești. Projekt, koji se provodi kao dio šireg projekta modernizacije, uključujući zamjenu kanalizacijskog sustava i poboljšanje pročišćavanja vode, smanjit će crpljenje i potrošnju slatke vode. Kroz povećanu ponovnu upotrebu vode i recikliranje, očekuje se da će ove promjene smanjiti crpljenje vode za otprilike 20%. Nadalje, kroz proces aerobne digestije, bioplin se proizvodi iz procesa obrade otpadnih voda. Plan nam je da ovo postane obnovljivi izvor goriva kao dio buduće nadogradnje kotla, što će smanjiti količinu prirodnog plina potrebnog za zadovoljavanje energetskih potreba tvornice.

Istražite ostale ciljeve naše strategije održivosti za sadašnjost i budućnost