Žiedinė ekonomika

Paprasta, bet galinga idėja, padarysianti mūsų ateitį geresnę. Galime jums padėti projektuodami tvaresnius pakuočių sprendimus.

Daugiau informacijos

Žiedinė ekonomika

Paprasta, bet galinga idėja, padarysianti mūsų ateitį geresnę. Galime jums padėti projektuodami tvaresnius pakuočių sprendimus.

Daugiau informacijos

Ką mes siūlome

Pakuočių pritaikymas kintančiam pasauliui

Mums rūpi tvarumas

Tvarumas yra mūsų veiklos modelio šerdis ir yra neatsiejamas nuo bendrovės tikslo – pritaikyti pakuotę kintančiam pasauliui (angl. Redefining Packaging for a Changing World). Didžiuojamės pristatydami naują bendrovės tvarumo strategiją „Šiandien ir rytoj“ (angl. Now and Next), kuria siekiame spręsti net tik šiandienos tvarumo iššūkius, bet ir tuos, su kuriais teks susidurti ateities kartoms.

Daugiau informacijos