Mūsų šiandienos sprendimai atveria duris tvariam rytojui

Šiandien imamės veiksmų, kurie padės lyderiauti perėjime prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir žiedinės ekonomikos.

„DS Smith“  kompanijoje tvarumas yra neatsiejamas nuo žiedinio verslo modelio, o didžiausią teigiamą poveikį galime padaryti padėdami kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų žiedinę ekonomiką. Tai kelionė, kurioje kartu su klientais ir kolegomis esame jau daugiau nei dešimtmetį.

Kai 2020 m. pradėjome įgyvendinti savo „Šiandien ir rytoj“ (angl. „Now & Next“) tvarumo strategiją, nustatėme ambicingus trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, kuriais patvirtinome savo įsipareigojimą laikytis žiedinės ekonomikos principų ir siekti tikslo – pakuočių pritaikymo kintančiam pasauliui.

Mūsų „Šiandien ir rytoj“ tvarumo strategija apima tiek dabartinius, tiek būsimus siekius, kuriais remiantis daugiausiai dėmesio skiriama tvarumo iššūkiams, su kuriais susiduriame šiandien ir kurie turės įtakos ateities kartoms. Todėl galime imtis vadovavimo vaidmens pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir žiedinės ekonomikos.

Džiaugiamės pažanga, kurią iki šiol padarėme bendradarbiaudami su klientais, tiekėjais ir bendruomenėmis. Sėkmingai įgyvendiname ambicingus tikslus, o kai kuriais atvejais net lenkiame numatytus terminus.

Mūsų „Šiandien ir rytoj“ tvarumo strategija - imamės veiksmų, kurie padės lyderiauti perėjime prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir žiedinės ekonomikos.

Pasaulis ir vadovavimo reikalavimai nuolat keičiasi, todėl mūsų strategija nuolat tobulėja.

Matome didžiulę galimybę paskatinti naujus mąstymo būdus visose mums rūpimose srityse: žiediškumas, anglies dioksido išmetimas, žmonės ir bendruomenė, gamta.

Šiandien ir rytoj | Mūsų prioritetinės sritys