Žmonės ir bendruomenė

Kuriame saugią, įvairialypę ir įtraukią darbo vietą bei aktyviai dalyvaujame savo bendruomenės veikloje.

Žiedinė ekonomika – tai plataus masto pokyčių sistema, suteikianti galimybių ne tik pagerinti mūsų aplinkos tvarumą, bet ir užtikrinti įtraukesnį augimą. Vykdant bet kokius sisteminius pokyčius, perėjimo procesas turi būti teisingas ir sąžiningas, o nauda – visuotinė.

Suprantame, kad saugios, įvairialypės ir įtraukios įmonės yra tvarios įmonės.

Mūsų požiūris į sveikatą, saugą ir gerovę pagrindžia mūsų siekį, kad visi mūsų darbuotojai darbo dienos pabaigoje namo grįžtų saugūs ir nenukentėję. Nieko nėra svarbiau.

Darbuotojų tinkle didiname informuotumą apie įvairovės ir įtraukties svarbą bei apibrėžėme savo siekį didinti lyčių ir etninę įvairovę.

Mūsų gamyklos aktyviai dalyvauja savo bendruomenėse, todėl siekiame atstovauti bendruomenėms ir klientams, kuriuos aptarnaujame. Didindami informuotumą, ugdydami įgūdžius ir įsipareigodami veikti, skatiname galimybę pereiti prie žiedinės ekonomikos.

Mūsų tikslai ŠIANDIEN:

  • Iki 2025 m. pasiekti, kad 100 proc. mūsų darbuotojų būtų įsitraukę į žiedinę ekonomiką.
  • Pasiekti, kad 100 proc. gamyklų kasmet dalyvautų bendruomenės veikloje.
  • Kasmet mažinti nelaimingų atsitikimų dažnį.
  • Pasiekti, kad iki 2025 m. visos vadovų komandos visose gamyklose dalyvautų įtraukiojo vadovavimo seminaruose.
  • Iki 2025 m. užbaigti SEDEX savęs vertinimo klausimyno diegimą visose gamyklose ir atlikti atitinkamą savęs vertinimo klausimyno auditą.

Mūsų tikslai RYTOJ:

  • Iki 2030 m. įtraukti dešimt milijonų žmonių į žiedinę ekonomiką ir žiedinio gyvenimo būdą.
  • Siekti principo „vizija – nulis“. 
  • Iki 2030 m. padidinti lyčių įvairovę ir pasiekti, kad 40 proc. moterų užimtų vadovaujančias pareigas, bei nustatyti kitų saugomų charakteristikų siekį.
  • Kasmet toliau tobulinti deramą žmogaus teisių patikrinimą.

                               Kaip to siekiame? 

Rytų Europos sveikatos ir saugos kampanija

Rytų Europos regionas, apimantis daugiau nei 30 gamyklų 16-oje skirtingų šalių, pradėjo sveikatos ir saugos mėnesį, kuris vyko visą 2022 m. birželį. Seminaruose ir renginiuose aktyviai dalyvavo daugiau kaip 5 tūkst. darbuotojų. Kampanija buvo gerai įvertinta ir parodė, kad kiekvienas yra atsakingas už sveikatos ir saugos kultūros skatinimą.

Darbuotojų išteklių grupės, skatinančios įvairovę, lygybę ir įtrauktį (ĮLĮ)

Mūsų LGBTQ+ ir sąjungininkų tinklas buvo pirmoji darbuotojų išteklių grupė, pradėjusi veikti 2021 m. spalį. Nuo to laiko organizacija pakvietė įvairių pranešėjų, buvo sukurti naudingi informaciniai vadovai ir buvo atstovaujama „DS Smith“ bendrovei „Pride“ renginiuose. Vėliau buvo įsteigtos kitos išteklių grupės, įskaitant Kultūros ir etninės įvairovės tinklą, kuris skatina įtraukią darbo vietą, Lyčių įvairovės tinklą, kuris užtikrina, kad darbo vieta išliktų saugi erdvė, ir skatina kolegų palaikymą, bei Neįgaliųjų ir sąjungininkų tinklą, kurio tikslas – pagerinti prieinamumą ir suteikti kolegoms galimybę dalytis patirtimi apie fizinę negalią, psichikos sveikatą ir neuroįvairovę.

Ekologinė klasė Nadkatoje

Nadkatoje, Váci Mihály katalikiškos pradinės mokyklos kieme, kur dalyvavo daugiau nei 100 savanorių, buvo sukurta ekologinė klasė, kurią rėmė „DS Smith“ labdaros fondas, bendradarbiaudamas su Budapešto technologijos ir ekonomikos universiteto Gyvenamųjų pastatų projektavimo katedra. Šios klasės paskirtis – sukurti lauko erdvę, kurioje vyktų ugdymo užsiėmimai, aplinkosauginis švietimas ir bendruomenės programos, papildančios kasdienį mokyklos mokymosi tvarkaraštį.

Šiandien ir rytoj

Susipažinkite su kitais mūsų „Šiandien ir rytoj“ tvarumo strategijos tikslais