Kas mes esame

Pakuočių pritaikymas kintančiam pasauliui

Visada žvelgiame į ateitį, nes esame besikeičiančio pasaulio dalis. Miesteliai, miestai ir ištisos bendruomenės keičiasi sparčiai. Skaitmeninių technologijų plėtra iš pamatų keičia tai, kaip gyvename ir apsiperkame. Kur bebūtume, vis dažniau tikimės įsigyti mums pritaikytus gaminius jų tik panorėję, o jų pristatymas privalo prisitaikyti prie mūsų įtempto gyvenimo būdo. Norime kuo didesnio pasirinkimo ir patogumo, bet kuo mažesnio poveikio mus supančiam pasauliui.

Tai mums visiems atveria didžiules galimybes, tačiau taip pat reikalauja ir naujo požiūrio. Kaip pristatyti daugiau prekių, miestuose nenaudojant daugiau transporto priemonių ir taip nesudarant dar didesnių spūsčių? Kaip pristatyti daugiau prekių į namus, pirkėjų neužverčiant pakuočių pertekliumi? Kaip įmonėms prisitaikyti prie besikeičiančių pirkimo įpročių, tuo pačiu sklandžiai ir veiksmingai vykdant savo veiklą? Kaip užtikrinti, kad prekes būtų galima įsigyti keliose šalyse ir kad jos visur ir visada būtų vienodos kokybės?

Mūsų siekis – padėti klientams reaguoti į besikeičiančius pirkimo įpročius ir pasiūlyti tvarius, visuomenei reikalingus pakuočių sprendimus

 

Reikalingas naujas požiūris į pakuotes. Taip pat reikia tvirtos lyderystės mūsų pramonėje. Būtent tai mus skatina ir dėl to siekiame bendro tikslo – pakuočių pritaikymo kintančiam pasauliui.

Esame kitokie, nes matome, kad pakuotės gali atlikti svarbų vaidmenį besikeičiančiame pasaulyje. Mūsų siekis – padėti klientams reaguoti į besikeičiančius pirkimo įpročius ir pasiūlyti tvarius, visuomenei reikalingus pakuočių sprendimus.

Vedami savo tikslo, vykdome keturis strateginius uždavinius

Patenkiname savo klientų poreikius

Užtikrindami puikius rezultatus – didesnius pardavimus, mažesnes išlaidas ir valdomą riziką.

Realizuojame savo darbuotojų potencialą

Kurdami saugią aplinką, kurioje kiekvienas gali pritaikyti ir tobulinti savo įgūdžius ir idėjas.

Dvigubiname savo apimtis ir pelningumą

Siekdami veiklos pranašumo, didindami savo rinkos dalį ir plėsdamiesi į naujas rinkas.

Esame lyderiai siekiant tvarumo

Įtraukdami tvarumo klausimus į savo sprendimus ir plėtodami perdirbimo platformą.

 

Darbe ir gyvenime vadovaujamės aiškiomis vertybėmis ir to tikimės iš visų mūsų darbuotojų:

BŪTI RŪPESTINGAIS. Didžiuojamės savo veikla ir rūpinamės savo klientais, darbuotojais bei mus supančiu pasauliu.

MESTI IR PRIIMTI IŠŠŪKIUS. Ieškodami geresnio kelio į priekį, nebijome mesti konstruktyvių iššūkių tiek vieni kitiems, tiek sau.

BŪTI PATIKIMAIS. Savo pažadus visada įvykdome, todėl mumis galima pasitikėti.

REAGUOTI. Ieškome naujų idėjų ir žinių bei greitai reaguojame į galimybes.

BŪTI ATKAKLIAIS. Mes viską atliekame iki galo.

Vedami savo tikslo, vykdome keturis strateginius uždavinius

Šiomis vertybėmis vadovaujamės priimdami sprendimus, formuodami įmonės politiką ir praktiką, darydami įtaką tiek atskirų darbuotojų elgesiui, tiek įmonės kultūrai. Teisingos vertybės turi atitikti mūsų elgesį. Jos turi atspindėti mūsų nuoširdžius įsitikinimus ir tikruosius veiksmus. Todėl siekėme nustatyti tokias vertybes, kuriomis visi darbuotojai vadovautųsi ir jas puoselėtų.