Ką reiškia žiedinė ekonomika?

Žiedinė ekonomika yra alternatyvus sprendimas dabartinei linijinei ekonomikai, kuri pagrįsta mąstysena „imti, gaminti, vartoti ir išmesti“. Tai atliekų ir taršos šalinimo, ilgalaikio produktų ir medžiagų naudojimo bei natūralių sistemų atkūrimo principais pagrįstas modelis.

Tai reiškia, kad ilgiau naudodami produktus, įrangą ir infrastruktūrą, didiname šių išteklių našumą. Taip smarkiai sumažinamas išteklių poreikis ir sukuriama tvaresnė visuomenė tiek dabartinei, tiek ateities kartoms.

Remiantis žiedinės ekonomikos modeliu, siekiama panaikinti skirtumus tarp gamybos procesų ir natūralių ekosistemų ciklų, kuriais galiausiai remiasi žmogus. Siekiama ne būti „mažiau blogam“, bet sukurti tokią ekonomiką, kuri veiktų darnoje su mūsų gamtos pasauliu.

Žiedinės ekonomikos tikslas – iš naujo apibrėžti ekonomikos augimą, sutelkiant dėmesį į teigiamą naudą visai visuomenei. Tai reiškia, kad ekonominė veikla palaipsniui atsiejama nuo ribotų išteklių naudojimo, o iš sistemos pašalinamos atliekos.

Ellen MacArthur fondo
žiedinės ekonomikos apibrėžimas

Trys žiedinės ekonomikos principai

Ilgalaikis produktų ir medžiagų naudojimas

Žiedinėje ekonomikoje pirmenybė teikiama veiklai, kuri išsaugo vertę energijos, darbo jėgos ir medžiagų forma. Tai reiškia, kad reikia kurti ilgaamžiškumo, pakartotinio naudojimo, pakartotinės gamybos ir perdirbimo sistemas, kad produktai, dalys ir medžiagos nuolat cirkuliuotų ekonomikoje.

Atliekų ir taršos atsisakymas dizaino etape

Žiedinė ekonomika atskleidžia ir dizaino etape pašalina neigiamą ekonominės veiklos poveikį, kuris kenkia žmonių sveikatai ir gamtos sistemoms. Tai susiję su šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir pavojingų medžiagų išsiskyrimu, oro, dirvožemio ir vandens tarša, taip pat su struktūrinėmis atliekomis, pavyzdžiui, eismo kamščiais.

Natūralių sistemų atkūrimas ir atnaujinimas

Žiedinėje ekonomikoje siekiama naudoti tik atsinaujinančius išteklius ir juos išsaugoti arba padidinti, pavyzdžiui, vertingas maistingąsias medžiagas grąžinant į dirvožemį, kad jis galėtų atsinaujinti, taip pat naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, o ne iškastinį kurą.

Žiedinės ekonomikos nauda

Perėjimas prie žiedinės ekonomikos atneš daug naudos mūsų ekonomikai, aplinkai ir žmonėms, pavyzdžiui:

  • sumažinant gamtinių išteklių poreikį, 
  • stiprinant žaliavų tiekimo saugumą,
  • padidinant konkurenciją, 
  • skatinant inovacijas, 
  • skatinant ekonomikos vystymąsi.

Vartotojams taip pat bus siūlomi patvaresni ir naujoviškesni produktai, kurie ilgainiui pagerins gyvenimo kokybę ir padės sutaupyti pinigų.

Kaip „DS Smith“ pirmauja žiedinės ekonomikos srityje

Mūsų žiedinis verslo modelis

Esame vertinami visame pasaulyje dėl savo inovacijų ir pakuočių kokybės. Mūsų gaminiai gali pagerinti gabenimo ir sandėliavimo kokybę, pagerinti mažmeninės prekybos įvaizdį ir padidinti mūsų klientų produktų pardavimus – visa tai darome naudodami tvarų gofruotąjį kartoną. Perdirbdami mūsų kartono popieriaus pluoštus, kasmet galime išsaugoti daugiau kaip 360 tūkst. medžių nuo iškirtimo.

Kartonines pakuotes galime pagaminti, panaudoti, surinkti ir perdirbti per 14 dienų. Ambicingai siekiame pasitelkti inovacijas, kad galėtume išspręsti sudėtingiausius pasaulio tvarumo iššūkius. 

 

Kartonines pakuotes galime pagaminti, panaudoti, surinkti ir perdirbti per 14 dienų
Kartonines pakuotes galime pagaminti, panaudoti, surinkti ir perdirbti per 14 dienų

Mūsų dabarties ir ateities tvarumo strategija „Now and Next“

Mūsų dabarties ir ateities tvarumo strategijoje „Now and Next“ daugiausia dėmesio skiriama žiedinei ekonomikai: ji formuoja mūsų siekius ir padeda mums užimti tvarios pramonės lyderio poziciją. Ši strategija buvo sukurta siekiant nubrėžti aiškias gaires neatidėliotiniems iššūkiams spręsti, tuo pačiu stengiantis patenkinti naujos kartos poreikius, kuriant žiedinės ekonomikos principus atitinkančius sprendimus. 

Ši strategija mums leidžia ne tik patiems taikyti tvirtą žiedinį verslo modelį, bet ir teikti daugiau žiedinių sprendimų savo klientams ir platesnei visuomenei, pavyzdžiui, pakeisti probleminį plastiką kitomis medžiagomis, anglies dioksidą pašalinti iš tiekimo grandinių ir teikti novatoriškus perdirbimo sprendimus.

Mūsų strateginė partnerystė su Ellen MacArthur fondu

2019 m. gegužę tapome vienu iš nedaugelio Ellen MacArthur fondo strateginių partnerių. Vesdami pakuočių pramonę žiedinės ekonomikos link, į savo įmonę norėjome įtraukti pagrindinius šios srities specialistus, kad jie mums mestų iššūkį ir padėtų toliau įgyvendinti šią iniciatyvą - tiek mums, tiek mūsų klientams.

Kasdien galime imtis paprastų veiksmų ir taip prisidėti prie žiedinės ekonomikos kūrimo. Dar kartą panaudokite kartono dėžę. Visi šie veiksmai padeda atsisakyti atliekų dar dizaino etape, ilgiau naudoti medžiagas ir produktus bei saugoti mūsų gamtos išteklius.

Sam Jones
„DS Smith“ vyr. vadovas tvarumo reikalais

Mūsų tikslas ir žiedinė ekonomika

Reikalingas naujas požiūris į pakuotes. Taip pat reikia tvirtų lyderių mūsų pramonėje. Būtent tai mus skatina ir dėl to siekiame bendro tikslo – iš naujo apibrėžti pakuotes besikeičiančiame pasaulyje. Žinome, kad žiedinė ekonomika turi ypač svarbų vaidmenį siekiant patenkinti visuomenės poreikius ir užtikrinti ateities kartų gerovę. Todėl iš pamatų pakeitę savo verslo modelį ir pakuočių sprendimus ir toliau sieksime įgyvendinti savo tikslą, t.y. savo klientams padėti reaguoti į besikeičiančius pirkimo įpročius ir pasiūlyti tvarius, visuomenei reikalingus pakuočių sprendimus.  Norime kuo didesnio pasirinkimo ir patogumo, bet kuo mažesnio poveikio mus supančiam pasauliui.

Sužinokite daugiau apie mūsų tvarumo strategiją