Kvalitet će uvek pronaći tržište

Herman van der Meij, generalni direktor globalnog izvoza, odsek za recikliranje, razgovara o postojećim izazovima u vezi sa izvozom starog papira i pitanjima koja su postavljena na njegovoj nedavnoj prezentaciji pred Konfederacijom evropskih industrija papira (Confederation of European Paper Industries – CEPI).

Globalno tržište se trenutno suočava sa „savršenom olujom“ promena i izazova kakve nisam do sada video u mojoj 25-godišnjoj karijeri.
Visoko na listi ovih izazova je pritisak na izvozna tržišta papira za recikliranje.

Od početka 1990-ih do 2016. moja karijera u evropskom sektoru za otpad i recikliranje se u velikoj meri podudarala sa neprekinutim usponom Kine na položaj „kralja recikliranja“. Iz godine u godinu, sve veće količine papira i plastike su pakovane i slate u kineske luke iz Evrope i SAD.

Kako je zahtev na tržištima nastavio da raste, lako je videti kako je izgrađena globalna ekonomija recikliranja od 28 miliona tona/150 milijardi funti godišnje.

Quality will always find a way.jpg

Stoga, odluka Kine krajem 2015. godine da uvede stroge nove standarde za zagađenje i pravila za kontrolu je promenila sve. Bukvalno trenutni pad od 34%* u uvozu papira za recikliranje u Kinu je ostavio izvoznu rupu koja je imala ozbiljne posledice na obe strane sveta.

Dok su izvoznici frantično pretraživali svet za nove kupce, firme koje se bave recikliranjem u jugoistočnoj Aziji su kupile određenu količinu za recikliranje koju su pristale da prime i ubrzo su bile preopterećene njom. Istovremeno, sve manji uvoz papira za recikliranje je negativno uticao na industriju papira i pakovanja u samoj Kini, jer je puno zavisio od uvoza papira za recikliranje.

Da bismo predstavili problem u kontekstu, Kina je 2016. obuhvatala 50% ukupnog izvoza papira za recikliranje EU i skoro 70% SAD, a do 2018. su ove cifre pale na 26% i 40%. Očekuje se da će sledeća grupa licenci pokazati dodatno opadanje od 2,5 tona za 2020.

Quality will always find a way 2.jpg

Globalno tržište za recikliranje

Tri godine posle promene stava Kine u vezi sa recikliranjem, cene papira za recikliranje su doživele puno problema. Prema najnovijem CEPI mesečnom izveštaju za septembar 2019, predviđa se da će se udeo Kine u globalnom izvoznom tržištu papira za recikliranje smanjiti na oko 28% ove godine sa oko 35% 2018. sa identičnim procentualnim padom u indeksu cena po jedinici.

Povrh toga, jaki ekonomski vetrovi uključujući Bregzit i trgovinski rat između SAD i Kine, nastavljaju da pritiskaju tržište. Uprkos smanjenju obima papira za recikliranje ka Kini, globalni izvoz kompanije DS Smith je ostao uglavnom stabilan. Upravljamo sa 5,5 miliona tona materijala svake godine širom Evrope, što obuhvata sve od kartona do novina do mešanih kategorija iz otpada.

Od tih 5,5 miliona tona, trećina se i dalje prodaje van DS Smith mreže. Pored izvoza materijala u Indiju, Indoneziju, Tajland i poštovanja strogih kineskih kriterijuma čistoće od 99,5%, snažno se širimo i dostavljamo sve veće količine kvalitetnog materijala na nova tržišta.

Quality will always find a way 3.jpg

Primaran je kvalitet

Na sreću, DS Smith se nikad nije oslanjao samo na jedno tržište. Umesto toga, nastavljamo da sarađujemo sa klijentima i partnerima širom sveta i pružamo potpuno dokumentovane putanje za recikliranje i putanje za slanje koje ispunjavaju izazove održivosti koje društvo i životna sredina zahtevaju.

Osim toga, naš fokus je uvek bio na kvalitetu materijala. I u teškim uslovima tržišta, možemo da stvarno vidimo dugoročnu prednost od ove posvećenosti kvalitetu za naše klijente i partnere u recikliranju širom sveta. Većina papira koji prikupljamo završi u naših 14 fabrika papira širom Evrope, koje pružaju gotove proizvode od papira za našu proizvodnju ambalaže.

Na ovaj način nastavljamo da pružamo rešenja recikliranja u zatvorenom krugu koja drže kvalitet recikliranja u ciklusu dobavljanja što duže. Kao i svaki drugi sirovi materijal, kvalitet materijala za recikliranje koji stiže u naše fabrike je od ključne važnosti i sa rastom e-trgovine koji povećava količinu ambalaže koja dospeva u tokove otpada domaćinstava, razdvajanje je postalo još kritičnije.

Često mešani papir stiže iz prikupljanja suvog materijala za recikliranje koji se sakuplja sa plastikom i drugim materijalima pre nego što se sortira u fabrici za recikliranje. Ovo obično ima za posledicu papir za recikliranje slabog kvaliteta i zato se aktivno angažujemo za infrastrukturu za recikliranje koja je namenjena budućnosti.

U međuvremenu radimo sa našim klijentima na dizajniranju postupaka prikupljanja koji se usredsređuju na izbegavanje kontaminacije i obezbeđuju da papir i karton budu razdvojeni od drugih materijala da bismo ispunili stroge standarde EN643. Još jedan način na koji se borimo sa kontaminacijom i fokusiramo na kvalitet jeste poboljšanjem i širenjem naše infrastrukture za recikliranje tako da obuhvata naš </49><50>postupak kontrole od osam koraka. Ne samo to, investirali smo u infracrvenu (NIR) i mikrotalasnu tehnologiju koja procenjuje vlagu, pepeo, plastiku i sastav materijala koji primimo.

Quality will always find a way 4.jpg

Čemu se moramo posvetiti

Nedavno sam pozvan da govorim na konferenciji CEPI Containerboard Conference u Roterdamu. Kao i u ovom članku, fokus moje prezentacije je bio na statusu globalnog izvoznog tržišta papira za recikliranje i posvećenosti kvalitetu kompanije DS Smith. Među oko 100 delegata je već preovladavalo mišljenje da će Indija i Indonezija uskoro slediti Kinu i uvesti strože nove smernice za uvoz papira za recikliranje, pa je tema kvaliteta postala još važnija.

Jedno od ključnih pitanja je bilo kako može naša branša da priušti investiranje koje je potrebno da bi se povećao kvalitet materijala za recikliranje i ispunili standardi za zagađenje koji su samo 0,05%? Moj odgovor, kao i uvek je, kako možemo da ih ne priuštimo?
Ne samo da vrednost niskokvalitetnog papira za recikliranje pada, već treba platiti i visoku cenu za kontejnere odbijene za izvoz/uvoz i ostavljene na dokovima.

Po mojoj poslednjoj proceni, kontejner pun papirom za recikliranje košta do 12 puta svoje vrednosti u kaznama i kašnjenjima ako se otkrije da je kontaminiran. Povrh toga, postoji i ekološka cena nerecikliranja otpada koji prikupljamo. Ne možemo da se vratimo u vreme u kome se sagorevanje ili zatrpavanje starog papira smatralo rešenjem, treba nam strategija za budućnost koja se fokusira na kvalitet.
Kao deo EU paketa cirkularne ekonomije, sve je veći pritisak za povećanje stopa za recikliranje.

To je pozitivno i ostvarljivo ako se ispravno time upravlja. Na primer, DS Smith osmišljava i dizajnira pakovanje na osnovu principa eko-dizajna kao deo standardne procedure, pa već razmišljamo o kraju života naših proizvoda čak i kada ih proizvodimo. Zato imamo za cilj da do 2025. proizvodimo 100% ponovo koristivu ambalažu ili ambalažu koja može da se reciklira. Svaki aspekt modernog života stoji pred izazovom da funkcioniše na transparentniji način.

Nove tehnologije kao što su blockchain i brzi porast velikog obima podataka može da bude od koristi našoj branši uvođenjem nove ere otvorenosti koja može na kraju da poveća kvalitet recikliranja.

Quality will always find a way 5.jpg

Stoga, tržište je turbulentno i tako će verovatno i ostati. Međutim, bez obzira na cene, deonice ili druge uticaje na makro nivou, kvalitetan gotov papir može da se pravi samo od papira za recikliranje visokog kvaliteta.

Postoji volja u ekološkom pogledu i čvrsta komercijalna logika za poboljšanje naših sistema za recikliranje uz fokus na kvalitet.

Isto kao što voda uvek pronađe svoj put, takav je slučaj i sa kvalitetom.