DS Smith Zero Waste

Rešenja za proizvodnju nula otpada

Neprekidnim radom na postizanju proizvodnje nula otpada kompanija DS Smith je jedini pružalac usluge koji zaista može da ostvari ovaj ambiciozni cilj pretvaranja 100% resursa koje nam vratite u nešto korisno.

Nula otpada na deponiji

Filozofija proizvodnje nula otpada podstiče redizajniranje životnih ciklusa resursa tako da se svi proizvodi iskoriste ponovo ili recikliraju i da se otpad uopšte ne šalje na deponiju.

Ovaj cilj proizvodnje nula otpada ima suštinsku važnost za naš rad, jer za razliku od drugih pružalaca usluga mi ne ulažemo u deponije. Kao deo DS Smith grupe, vodećeg proizvođača ambalaže i papira u Evropi, pravimo milione proizvoda od materijala koje sakupimo.

Zato, vrlo jednostavno, na otpad ne gledamo kao na otpad, već kao na resurs.

Kako postižemo proizvodnju nula otpada?

Proizvodnja nula otpada je ambiciozan cilj. Shvatamo da to može biti naporan put za mnoge naše kupce i posvećeni smo tome da im ponudimo najbolju moguću podršku na tom putu na sledeće načine:

  • Postavljanje jasno definisanih ciljeva i kreiranje inovativnih novih prilika za smanjenje, ponovnu upotrebu, reciklažu i oporavak materijala
  • Razvoj preusmeravanja otpada sa deponija u liniji sa vašim ciljevima
  • Vođenje kroz upoznavanje hijerarhije otpada – slanje manje preradivog otpada na oporavak i manja reciklaža materijala koji mogu da se koriste ponovo
  • Formiranje planova za smanjenje otpada što se na kraju pretvara u uštede
  • Istraživanje kompletnog ciklusa snabdevanja obezbeđujući da se materijali lako recikliraju na kraju životnog veka

Šta DS Smith može da uradi za vas?

  • Nudimo besplatnu procenu materijala za reciklažu
  • Prilagođavamo našu uslugu vašim specifičnim zahtevima
  • Donosimo dugoročne uštede
  • Eliminišemo sve složenosti u procesu usaglašavanja sa ekološkim zahtevima
  • Pružamo pravovremenu, pouzdanu uslugu sakupljanja

Ako želite besplatnu procenu, kliknite na vezu ispod.