Započet Program edukacije i angažovanja učenika u školama u Srbiji

Mi, u kompaniji DS Smith, želimo da budemo lider koji inicira i sprovodi promene u pravcu cirkularne ekonomije kroz angažovanje i edukaciju kako naših ljudi i industrije tako i novih generacija.

Serbia School 1.pngKako bismo doprineli ovogodišnjem događaju World Clean Up Day (Svetski dan čišćenja), u beogradskoj OŠ „Aca Milosavljević” smo 10. septembra 2021. sproveli akciju u kojoj je učestvovalo više od 150 dece. Akciju je organizovao naš Recycling Division tim iz Srbije u okviru programa edukacije i angažovanja učenika u školama koji sprovodi kompanija DS Smith.

Deca su imala priliku da čuju šta znači cirkularna ekonomija i kako se papir reciklira i ponovo koristi. Tokom ovih aktivnosti, istaknuto je kako kompanija DS Smith doprinosi cirkularnoj ekonomiji i kako svako, uključujući i decu, može da doprinese unapređenju naše životne sredine.

Serbia School 2.png

Od kutije do kutije za samo 14 dana

Kompanija DS Smith je poznata širom sveta po svojim inovacijama i kvalitetu ambalaže: Papirnim vlaknima je potrebno dve nedelje da prođu kroz naš celokupan proizvodni proces pre nego što budu upotrebljena kao kutija još jednom. Uspeli smo da kroz zabavne aktivnosti približimo deci ovaj koncept, a ona su imala priliku da postavljaju pitanja i steknu bolje razumevanje i više znanja.

Predvodimo prelazak na cirkularnu ekonomiju

U okviru naše Now and Next Strategy (Sadašnje i sledeće strategije održivosti), obavezali smo se da ćemo do 2030. godine uključiti 5 miliona mladih ljudi u cirkularnu ekonomiju i cirkularni životni stil.

Angažovaćemo se kroz partnerstvo sa Fondacijom Elen Mekartur i organizovaćemo zajedničke programe sa lokalnim zajednicama i edukativne programe u školama kako bismo poruku preneli što većem broju učenika kako putem direktnog kontakta tako i putem digitalnih platformi.

Serbia School 3.png

Sigurna budućnost budućih generacija

Dejan Trifunović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove

Kada je reč o reciklaži i održivosti, ovi mladi ljudi su se potpuno uključili u sve teme i postavili su nam nekoliko fantastičnih i izazovnih pitanja nad kojima zaista moramo da se zamislimo. Bili su prepuni ideja o tome kako mogu da poboljšaju upravljanje otpadom u svojoj školi i kod kuće. Zaista je zadovoljstvo videti kako mlade generacije proaktivno diskutuju o novim načinima uvođenja promena!

— Dejan Trifunović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove

Ovo je dan za pamćenje. Deca neprestano pričaju o danu posvećenom zaštiti životne sredine i već primenjuju neke nove mere o kojima smo učili i menjaju svoje navike po pitanju recikliranja

— Gordana Derajić, učiteljica u OŠ „Aca Milosavljević”