About DS Smith

O nama

Mi u kompaniji DS Smith nudimo integrisane usluge reciklaže i upravljanja otpadom, od jednostavnog sakupljanja radi reciklaže, do kompletnih rešenja za reciklažu i upravljanje otpadom.

Mi smo najveći reciklatori kartona i papira u Evropi i vodeća kompanija u pružanju usluga kompletne reciklaže i upravljanja otpadom. Za razliku od drugih pružalaca usluga, mi ne ulažemo u deponiju, jer je naš cilj da 100% resursa koje nam pošaljete ponovo pretvorimo u nešto korisno. U stvari, mi sprečavamo da otpad stigne na deponiju i unapređujemo kvalitet reciklaže duže od 40 godina, omogućujući kompanijama da se fokusiraju na ono što rade najbolje.