designers-at-work2.jpg

PackRight centar

Naši PackRight centri su mesto na kom zasučemo rukave sa vama i zajedno prenesemo inspiraciju sa table za crtanje u fabrički pogon.

Naši vešti i iskusni dizajneri i inženjeri primenjuju proces od 4 koraka i najnoviju tehnologiju i alate kako bi isporučili prilagođena rešenja. Ova prilagođena rešenja su usredsređena na efikasnost lanca snabdevanja i maksimizovanje prilika za povećanje prodaje, snižavanje troškova i upravljanje rizicima.

Stotine naših dizajnera širom Evrope razmenjuju najbolje prakse i inovacije preko jedinstvene softverske platforme koja se koristi u celoj kompaniji, obezbeđujući da kupci dobiju pristup najnovijim razmišljanjima.

  • Contact
  • Services
  • More

Naš rad se ne svodi samo na reagovanje na postojeće izazove naših kupaca. Mi se proaktivno obraćamo kupcima sa novim inovacijama koje će im pomoći da iskoriste nove prilike.

Naš PackRight pristup optimalnoj ambalaži

 Oko PackRight kriterijuma za uspeh se uvek dogovaramo na početku: da li želite da povećate prodaju, snizite troškove ili upravljate rizicima? Ali bez obzira na kriterijume, proizvod je uvek isti: nova ambalaža koja se dizajnira, testira i proizvodi u saradnji sa vama, prema vašim potrebama, vašem lancu snabdevanja, vašim strateškim ciljevima. 

  • Doživite našu strukturisanu radionicu i izvucite još više koristi iz svoje ambalaže
  • Sastavićemo posvećen tim stručnjaka u skladu sa vašim potrebama
  • Zajedno definišite oblasti za optimizaciju i kriterijume za uspeh
  • Vi i naši stručnjaci za ambalažu ćete raditi zajedno na razvijanju prave ambalaže u skladu sa vašim prioritetima