DS Smith Vodič za 100% reciklirajuća ambalažna rešenja namenjena e-trgovini

Prema istraživanju, čak 41% evropskih e-potrošača veruje da je važno da se isporučena ambalaža može reciklirati. Sa rastućim zahtevima ekološki svesnih potrošača, ekološki izazovi rastu. Važnu ulogu u tome igra upotreba ekološki prihvatljivih ambalažnih materijala.

Šta je DS Smith vodič za 100% reciklirajuća ambalažna rešenja namenjena e-trgovini?

DS Smith vodič namenjen je svim kategorijama e-trgovine i u potpunosti je besplatan za preuzimanje. E-trgovcima, koji u svoje kupce ubrajaju potrošače koji brinu o životnoj sredini, nudi niz korisnih materijala, koji će im pomoći prilikom prelaska na cirkularnu ekonomiju, i saveta u vezi zamene problematične plastike.

Takođe uključuje zanimljive uvide, trendove i specifična DS Smith ambalažna rešenja namenjena e-trgovini i uklanjanju problematične plastike.

Šta sadrži DS Smith vodič za ambalažna rešenja namenjena e-trgovini?

  • Porast (ekoloških) izazova
  • Činjenice o problematičnoj plastici
  • Predstojeće promene za plastičnu ambalažu
  • Trendove
  • Put do 100% reciklirajuće ambalaže namenjene e-trgovini
  • Naša ambalažna rešenja

Kako možete preuzeti vodič?

Popunite obrazac u nastavku i preuzmite svoj primerak DS Smith vodiča. Počnimo zajedno sa prolećnim čišćenjem kako bismo uklonili problematičnu plastiku!

Preuzmite vodič