WHY Banners_homepage_2000x850px SR.png

Naše obećanje

Mi se koncentrišemo na vaše poslovne potrebe i pomažemo vam da povećate prodaju, smanjite troškove i upravljate rizicima.

Korišćenjem PackRight®centra, našeg jedinstvenog načina rada, naši veoma stručni ljudi blisko sarađuju sa kupcima kako bi došli do ambalaže koja postiže prave rezultate – rast prodaje, niže troškove i održive operacije.  To obično znači:

  • Prepoznavanje načina na koji ambalaža pruža podršku marketingu i povezuje se sa kupcima
  • Zaštita proizvoda i svođenje količine otpada na minimum
  • Optimizovanje iskorišćenosti prostora u pakovanju, skladištenju i distribuciji
  • Reagovanje na promenu i sigurnost u budućnosti
  • Hvatanje u koštac sa reciklažom.

Bilo da smo sa vama radili na samo jednom delu lanca snabdevanja, ili da rešavamo problem u svakoj fazi, rezultati se stalno pokazuju, svaki put kada se proizvod pakuje – mi ovo nazivamo Razmišljanje o lancu snabdevanja.

Kako bismo vam pomogli da izvučete maksimum iz ambalaže od talasastog kartona, nudimo vam pristup našoj sveobuhvatnoj paleti materijala, stručnosti u dizajnu i tehnikama štampanja, koje prate naši stalni inovativni programi.  Zahvaljujući našoj stručnosti i proizvodnji ambalaže u 27 zemalja širom Evrope, možemo da vam pomognemo bez obzira na to gde poslujete.

Za postizanje rezultata neophodan je strateg u oblasti ambalaže.