CPO Banners_homepage_2000x850px SR.png

Ambalaža koja vam pomaže da upravljate poslovnim rizicima

U svetu koji se stalno menja, naši kupci žele da upravljaju rizicima, da se prilagode budućnosti i mudro koriste resurse. Prava ambalaža predstavlja veliku razliku, u zaštiti vašeg poslovanja, usaglašenosti sa propisima i održivim poslovnim praksama.

U saradnji sa našim kupcima istražujemo promene koje na njih utiču, bilo da se radi o lancima snabdevanja, kanalima prodaje, formatima za maloprodaju ili zahtevima njihovih kupaca.  Kroz dizajniranje ambalaže koja odražava te promene, kupcima pomažemo da zaštite prodaju i da se razviju za budućnost. 

Svakoga dana pomažemo kupcima da upravljaju rizicima kroz čitav lanac snabdevanja.  Prava ambalaža sprečava gubitke i smanjenje prodaje, doprinosi zdravim radnim praksama i obezbeđuje ispunjavanje zakonskih zahteva koji se odnose na kontakt sa hranom i drugih zahteva.

Održive prakse i optimalna iskorišćenost resursa predstavljaju potporu svakom poslovanju

Doprinos ambalaže je ogroman – na primer, kad god ambalaža optimizuje napunjenost paleta i distribuciju, potrebno je manje skladištenja i otpremanje počinje čim roba stigne. 

Osim toga, ambalaža od talasastog kartona se reciklira, a sektor za reciklažu u kompaniji DS Smith je lider na međunarodnom planu. Možete biti sigurni da se naš papir pribavlja na odgovoran način i da dizajniramo ambalažu za optimalnu pouzdanost, trošeći samo onoliko materijala koliko je neophodno. 

Nudimo praktične savete, bez obzira na to gde se vaše sedište nalazi u Evropi. Ako želite da saznate više o tome kako da upravljate rizicima preko ambalaže, onda stupite u kontakt ili pročitajte više o kupcima kojima već pomažemo.