AMBALAŽA VAM POMAŽE PRILIKOM PRELASKA NA CIRKULARNU EKONOMIJU.

Održivost ima sve veći uticaj na odluke potrošača o kupovini. Paralelno s tim, rastu očekivanja da kompanije treba da smanjuju svoj uticaj na okolinu i da, tamo gde je to moguće, stvaraju pozitivan uticaj na ljude i planetu.

Kupci postavljaju ambicioznije ciljeve održivosti i nastoje da integrišu cirkularne principe u čitav svoj lanac snabdevanja.

Koristeći našu stručnost, proizvode i usluge možemo vam pomoći da se pozabavite izazovima cirkularne ekonomije u vezi sa ambalažom.

Primenom naših Principa Cirkularnog Dizajna u procesu dizajniranja ambalaže kreiraćemo ambalažna rešenja koja će vam pomoći da ispunite svoje ambicije u pogledu održivosti i da se pripremite za cirkularnu ekonomiju.

A sada možete meriti i učinak cirkularnosti.

Naš metrički sistem cirkularnog dizajna omogućava uvid u performanse cirkularnosti svakog ambalažnog dizajna, upoređujući uticaj dizajnerskih odluka i vodeći performanse cirkularnosti.

Mi vam pomažemo sa cirkularnijim ambalažnim rešenjima fokusirajući se na pet oblasti:

  • Reciklabilnost: Isporuka 100% reciklirajućih ambalažnih rešenja
  • Optimizacija vlakana: Optimizacija svakog papirnog vlakna za svaki lanac snabdevanja
  • Zamena plastike: Dizajnerska rešenja za zamenu problematične plastike
  • Ponovna upotreba: Povećavanje ponovne upotrebe kroz nove dizajne i inovacije
  • Zatvoreni krug: Razvoj rešenja za zatvaranje kruga

 

Ako ste zainteresovani da saznate više o našim Principima Cirkularnog Dizajna, našem metričkom sistemu cirkularnog dizajna i kako vam možemo pomoći da se pripremite za cirkularnu ekonomiju pomoću naše ambalaže, kontaktirajte nas.