Naše obećanje kupcima

Mi se fokusiramo na vaše poslovne potrebe kako bismo vam pomogli da povećate prodaju, smanjite troškove i upravljate rizicima i održivijim ambalažnim rešenjima.

DS Smith 4 pillars - our promise UK CROP2.gifNaš jedinstveni način rada, naši veoma stručni ljudi blisko sarađuju sa svakim kupcem kako bi došli do ambalaže koja postiže stvarne rezultate – veća prodaja, niži troškovi i održivo poslovanje.  To obično znači:

  • Prepoznavanje načina na koji ambalaža pruža podršku marketingu i povezuje se sa kupcima
  • Zaštita proizvoda i smanjenje otpada
  • Optimizacija iskorišćenosti prostora prilikom pakovanja, skladištenja i distribucije
  • Reagovanje na promene i buduće scenarije
  • Hvatanje u koštac sa reciklažom.

Bilo da smo sa vama radili na samo jednom delu lanca snabdevanja, ili da rešavamo problem u svakoj fazi, rezultati se stalno pokazuju, svaki put kada se proizvod pakuje – mi ovo nazivamo Razmišljanje o lancu snabdevanja.

sustainable-packaging-4thpillar.png

Kako bismo vam pomogli da izvučete maksimum iz ambalaže od talasastog kartona, nudimo vam pristup našoj sveobuhvatnoj paleti materijala, stručnosti u dizajnu i tehnikama štampanja, koje prate naši stalni inovativni programi.  Zahvaljujući našoj stručnosti i proizvodnji ambalaže u više od 30 zemalja, možemo da vam pomognemo bez obzira na to gde poslujete.

Naši stratezi za ambalažu isporučuju rezultate:

Pomažemo vam da preko ambalaže povećate vašu prodaju
Povećanje vaše prodaje

POMAŽEMO VAM DA PREKO AMBALAŽE POVEĆATE VAŠU PRODAJU

Ambalaža koja vam pomaže da povećate prodaju

Ambalaža pravi veliku razliku kada je u pitanju povećanje lojalnosti prema brendovima i uticanje na preferencije potrošača. Bilo da se radi o izdvajanju na rafovima supermarketa ili pružanju nezaboravnog iskustva raspakivanja kod kuće, našim kupcima pomažemo da prodaju više.

Dizajn i boja podstiču prepoznavanje i donose rezultate.  Druge obimne investicije, u softvere i kontrole boja, podstiču svest o brendu i doslednost kroz veliki broj promocija i kanala, i osiguravaju da i onlajn iskustvo oslikava vrednosti brenda.  To je, pored inventivnog izlaganja na prodajnom mestu, ključno za naše kupce u smislu komunikacije brenda i uspešnih lansiranja proizvoda.

Ali to nije sve. 

Ambalaža postiže mnogo više, od omogućavanja rasta u kanalima prodaje koji se brzo razvijaju, do izlaženja na kraj sa brzim promenama u tradicionalnim maloprodajnim formatima i jačanja dostupnosti u prodavnici.

Sve vrste poslovanja podrazumevaju prodaju. To je ono što ih pokreće. Mi imamo sjajne rezultate u pomaganju kupcima da uspeju, kroz veliki rast prodaje, uspešna lansiranja proizvoda, izuzetne promocije, istraživanje novih puteva do tržišta i još mnogo toga.

Ako želite da saznate kako možemo da vam pomognemo da povećate prodaju stupite u kontakt ili pročitajte više o kupcima kojima već pomažemo.

Pomažemo vam da kroz inovativnu ambalažu smanjite vaše troškove
Smanjenje vaših troškova

POMAŽEMO VAM DA KROZ INOVATIVNU AMBALAŽU SMANJITE VAŠE TROŠKOVE

Ambalaža koja smanjuje vaše poslovne troškove

Svakoga dana pomažemo našim kupcima da eliminišu nepotrebne troškove. To je snaga ambalaže, da podstakne efikasnost u svakoj fazi lanca snabdevanja.

Bilo da se radi o dizajniranju ambalaže za produktivnost na liniji za pakovanje, o zaštiti proizvoda od oštećenja ili o maksimalnoj iskorišćenosti prostora, mi se ka novcu kupaca odnosimo kao prema svom.

U stvari, osvajanje prostora može da otvori izuzetne mogućnosti.  Svaki put kada ambalaža optimizuje napunjenost paleta i distribuciju, potrebno je manje skladištenja, smanjuje se rukovanje, a otpremanje se počinje čim roba stigne.

Priča se tu ne završava. 

Na primer, naše agilno razmišljanje o ambalaži omogućuje kupcima iz FMCG, B2B i Industrial segmenta da se izbore sa neuobičajenim promenama u zahtevima u lancu snabdevanja i da to učine uz povoljne troškove.

Istovremeno se bavimo suštinskim pitanjima pouzdane ambalaže i partnerstvom u snabdevanju u pakovanju, koji je ključan za trgovinske odnose.

Kroz stalno ulaganje u dizajnere, inženjere, stručnjake i u prave tehnologije, mi se trudimo da dostignemo još veću efikasnost u lancu snabdevanja za naše kupce.  Naši stratezi za ambalažu ovo nazivaju Razmišljanje o lancu snabdevanja jer se rezultati uvek iznova postižu, svaki put kada se proizvod upakuje.

Ako želite da saznate više o tome kako da smanjite troškove preko inovativne ambalaže stupite u kontakt ili pročitajte više o kupcima kojima već pomažemo.

Upravljanje vašim rizicima
Upravljanje vašim rizicima

UPRAVLJANJE VAŠIM RIZICIMA

Ambalaža koja vam pomaže da upravljate poslovnim rizicima

U svetu koji se brzo menja, naši kupci žele da upravljaju rizicima, da se prilagode budućnosti i mudro koriste resurse. Prava ambalaža predstavlja veliku razliku, u zaštiti vašeg poslovanja, usaglašenosti sa propisima i održivim poslovnim praksama.

U saradnji sa našim kupcima istražujemo promene koje na njih utiču, bilo da se radi o lancima snabdevanja, kanalima prodaje, formatima za onlajn ili tradicionalnu trgovinu ili zahtevima njihovih kupaca.  Kroz dizajniranje ambalaže koja odražava te promene, kupcima pomažemo da zaštite prodaju i da se razviju za budućnost. 

Svakoga dana pomažemo kupcima da upravljaju rizicima kroz čitav lanac snabdevanja.  Prava ambalaža sprečava gubitke i smanjenje prodaje, doprinosi zdravim radnim praksama i obezbeđuje ispunjavanje zakonskih zahteva koji se odnose na kontakt sa hranom i drugih zahteva.

Održive prakse i optimalna iskorišćenost resursa predstavljaju potporu svakom poslovanju. Potrošači nikad nisu toliko razmišljali o ambalaži kao danas. Održivo ambalažno rešenje može učiniti onoliko za reputaciju brenda koliko i kvalitet proizvoda koji štiti.

Doprinos ambalaže je ogroman – na primer, kad god ambalaža optimizuje napunjenost paleta i distribuciju, potrebno je manje skladištenja i otpremanje počinje čim roba stigne. 

Osim toga, ambalaža od talasastog kartona se reciklira, a sektor za reciklažu u kompaniji DS Smith je lider na međunarodnom planu. Možete biti sigurni da se naš papir pribavlja na odgovoran način i da dizajniramo ambalažu za optimalnu pouzdanost, trošeći samo onoliko materijala koliko je neophodno. 

Nudimo praktične savete, bez obzira na to gde se vaše sedište nalazi u Evropi. Ako želite da saznate više o tome kako da upravljate rizicima preko ambalaže, onda stupite u kontakt ili pročitajte više o kupcima kojima već pomažemo.

 

Mi vam pomažemo da se kroz održivu ambalažu spremite za cirkularnu ekonomiju
Pripremamo vas za cirkularnu ekonomiju

MI VAM POMAŽEMO DA SE KROZ ODRŽIVU AMBALAŽU SPREMITE ZA CIRKULARNU EKONOMIJU

Ambalaža vam pomaže prilikom prelaska na cirkularnu ekonomiju.

Održivost ima sve veći uticaj na odluke potrošača o kupovini. Paralelno s tim, rastu očekivanja da kompanije treba da smanjuju svoj uticaj na okolinu i da, tamo gde je to moguće, stvaraju pozitivan uticaj na ljude i planetu.

Kupci postavljaju ambicioznije ciljeve održivosti i nastoje da integrišu cirkularne principe u čitav svoj lanac snabdevanja.

Koristeći našu stručnost, proizvode i usluge možemo vam pomoći da se pozabavite izazovima cirkularne ekonomije u vezi sa ambalažom.

Primenom naših Principa Cirkularnog Dizajna u procesu dizajniranja ambalaže kreiraćemo ambalažna rešenja koja će vam pomoći da ispunite svoje ambicije u pogledu održivosti i da se pripremite za cirkularnu ekonomiju.

A sada možete meriti i učinak cirkularnosti.

Naš metrički sistem cirkularnog dizajna omogućava uvid u performanse cirkularnosti svakog ambalažnog dizajna, upoređujući uticaj dizajnerskih odluka i vodeći performanse cirkularnosti.

Mi vam pomažemo sa cirkularnijim ambalažnim rešenjima fokusirajući se na pet oblasti:

  • Reciklabilnost: Isporuka 100% reciklirajućih ambalažnih rešenja
  • Optimizacija vlakana: Optimizacija svakog papirnog vlakna za svaki lanac snabdevanja
  • Zamena plastike: Dizajnerska rešenja za zamenu problematične plastike
  • Ponovna upotreba: Povećavanje ponovne upotrebe kroz nove dizajne i inovacije
  • Zatvoreni krug: Razvoj rešenja za zatvaranje kruga

 

 

Stupite u kontakt sa nama!

Ako želite da saznate kako vam možemo pomoći da pomoću inovativne ambalaže povećate vašu prodaju, smanjite troškove, upravljate rizicima ili ako želite da saznate kako da vaša ambalaža bude održivija, kontaktirajte nas!