Stratezi

Stratezi za pakovanje kompanije DS Smith imaju partnerski odnos sa kupcima da bi isporučili vrednost kroz izuzetne performanse ambalaže u svakoj fazi ciklusa snabdevanja. Kakve god da su vaše potrebe kada je ambalaža u pitanju, pomoći ćemo vam da povećate prodaju, snizite troškove i upravljate rizicima.