DS Smith Brand Logo: Easyad
Easyad_vaggskylt1500.png

Рекламирањето со EasyAd ја зголемува продажбата

Во конкурентна медиумска околина, тешко е да се издвои некој во толпата. EasyAd, систем за монтажа на ѕид или слободностоечки рекламни паноа отпорни на временски услови популарни на пазарот за малопродажба на храна, ви овозможува да го направите токму тоа.

Предизвик

Да развиеме висококвалитетен систем за надворешно рекламирање со маркетиншки пораки исти како рекламите во продавниците, директна пошта и реклами и може да се менува редовно без големи трошоци и без специјално обучен персонал или опрема. Системот треба да овозможи да се забележи сигналот за купување во паркингот пред да влезе купувачот во продавницата.

Пристап

Да започнеме со постери за кампањата отпечатени на соодветен брановиден картон отпорен на временски услови и да ги комбинираме со систем кој овозможува евтина и лесна замена на постерите како што се менуваат кампањите и целите.

Резултат

  • Зголемена продажба на низа ставки кои може да бидат претставени на рекламите
  • Флексибилност за брза промена на претставените ставки благодарение на печатената предна и задна страна
  • Без дополнителни додатоци затоа што DS Smith и сервисниот партнер Entevor AB нудат сè од паноа, галантерија, планирање, монтирање, печатење, логистика, лепење постери и услуга
  • 100% изложеност на производот благодарение на одличната поставеност на билбордот во паркинзите и на надворешните ѕидови од продавницата

Јохан Арфведсон (на сликата) задоволно објаснува за предностите за набавувачите кои се придржуваат до овој концепт. „Со билборди на паркинзите добивате гарантирана изложеност на производот која започнува на трпезата пред телевизор и може да се пренесе со директна пошта или реклами. Кога ќе помине потрошувачот или ќе ја остави колата на паркингот, пораката си ја врши својата задача со дополнително засилување на крајот од рафтовите каде што се носи одлуката за купување. Ако имаме кампања за печено пилешко со поддршка од билборди, веднаш забележуваме пораст на продажбата.“