DS Smith Brand Logo: Easyad
Easyad_vaggskylt1500.png

По-добрата реклама с EasyAd стимулира продажбите

Много е трудно да се отличиш от масата в една силно конкурентна медийна среда. Системата EasyAd от свободностоящи или стенни билбордове, които са устойчиви на атмосферни влияния, позволява точно това, което обяснява и нейната изключителна популярност в търговията на хранителни стоки.

Предизвикателството

Да разработим висококачествени външни реклами с маркетингови послания, които да са съгласувани с рекламите в магазина, директната реклама по пощата и рекламните видеоклипове и които да могат регулярно да се подменят без това да изисква големи разходи, специално обучен персонал или оборудване. Рекламната система трябва да гарантира, че сигналът за покупка е получен още на паркинга, преди клиентът да е влязъл в магазина.

Подходът

Като отправна точка за кампанията да използваме постери, отпечатани на разработено от нас и устойчиво на атмосферни влияния велпапе, и да ги комбинираме със система, която позволява да бъдат заменяни по лесен и евтин начин, щом рекламните кампании и техните цели се променят.

Резултатът

  • Увеличени продажби на гамата от продукти, които са на рекламите
  • Гъвкавост за бърза подмяна на рекламираните продукти благодарение на опцията за отпечатване на предната и задната страна
  • Нулево допълнително оскъпяване, тъй като партньорите ни от Entevor AB предлагат всичко от билбордове, аксесоари, планиране, монтаж, отпечатване, логистика до поставяне на плакатите и сервиз
  • 100% видимост на продукта, благодарение на позиционирането на билбордовете на паркинги и външни стени на магазините

Johan Arfwedsson (на снимката) е щастлив да сподели предимствата за доставчиците, които се ангажират с концепцията. "С билбордове на паркинга имате гаранция за видимостта на продуктите, която всъщност започва от дивана пред телевизора и може да бъде продължена по пощата или с обяви. Когато купувачът мине покрай тях или излезе от колата на паркинга, посланието наистина грабва вниманието му и допълнително се подсилва на рафта в магазина, където се взема решението за покупка. Ако имаме рекламна кампания за пилета на грил, подкрепена от билбордове, наблюдаваме незабавно покачване на продажбите.