DS Smith Brand Logo: Easyad
Easyad_vaggskylt1500.png

Bolje oglašavanje sa EasyAd reklamama podstiče prodaju

Na konkurentnoj medijskoj sceni teško je izdvojiti se iz gomile. EasyAd, sistem samostojećih ploča koje se montiraju na zid i koje su otporne na vremenske uslove, popularan na maloprodajnom tržištu hrane, omogućava vam da se istaknete.

Izazov

Razvijanje visokokvalitetnog sistema za oglašavanje na otvorenom uz marketinške poruke koje odgovaraju reklamama u prodavnici, direktnoj pošti i koje mogu redovno da se menjaju bez velikih troškova, posebno obučenog osoblja ili opreme. Sistem bi trebalo da obezbedi da je signal da se nešto kupi primljen na parkingu pre nego što kupac uđe u prodavnicu.

Pristup

Početi od postera za kampanju koji se štampaju na talasastom kartonu otpornom na vremenske uslove i njihovog kombinovanja sa sistemom koji omogućuje da se posteri menjaju jeftino i lako kada se kampanja i ciljevi promene.

Rezultat

  • Povećana prodaja niza proizvoda koji mogu da se predstave na reklamama
  • Fleksibilnost da se brzo promene oglašeni proizvodi zahvaljujući obostranom štampanju
  • Nulti dodatni troškovi jer DS Smith i partner Entevor AB nude sve, od tabli, dodatne opreme, planiranja, montaže, štampanja, logistike, lepljenja plakata i usluge
  • 100%-na izloženost proizvoda zahvaljujući nezaobilaznom postavljanju bilborda na parkinzima i na spoljnim zidovima prodavnice

Johan Arfwedson (na slici) sa zadovoljstvom objašnjava prednosti za dobavljače koji koriste koncept. „Sa bilbordima na parkingu dobijate garantovanu izloženost proizvoda koja počinje na sofi ispred televizora, a može da se nastavi u direktnoj pošti ili reklamama. Kada kupac prođe, ili izađe iz auta na parkingu, poruka zaista dobija na snazi, uz dodatno pojačanje na kraju polica gde se donosi odluka o kupovini. Ako imamo kampanju za grilovanu piletinu, podržanu bilbordima, odmah vidimo povećanje prodaje.“