DS Smith Brand Logo: Easyad
Easyad_vaggskylt1500.png

Bolje oglašavanje s EasyAd pojačanom prodajom

U krajoliku natjecateljskih medija teško je isticati se u gomili. EasyAd, sustav zidno montiranih i samostojećih, na vremenske prilike otpornih ploča popularnih na maloprodajnom tržištu prehrambenih proizvoda, omogućava vam da učinite upravo to.

Izazov

Razviti visoke kvalitetan sistem vanjskog oglašavanja sa marketinškim porukama koje odgovaraju reklamama u prodavnici, direktnoj pošti i reklamama i mogu se redovito mijenjati bez velikih troškova, posebno obučenog osoblja ili opreme. Sistem treba da osigura da je signal za kupovinu primljen na parkingu prije nego kupac uđe u prodavnicu.

Pristup

Početi sa posterima kampanje otisnutim na vlasničkom valovitom kartonu otpornom na vrjemenske uslove i kombinirati ih sa sistemom koji omogućava da se plakati jeftino i lako zamijene kako se kampanje i ciljevi mijenjaju.

Rezultat

  • Povjećana prodaja niza stvari koje mogu biti predstavljene u oglasima
  • Fleksibilnost brze promjene istaknutih stavki zahvaljujući štampanju prednje i zadnje strane
  • Nula režijskih troškova jer DS Smith i servisni partner Entevor AB nude sve - od ploča, dodatne opreme, planiranja, instalacije, štampe, logistike, do oglašavnja i usluga
  • 100% izloženost proizvoda zahvaljujući nezaobilaznom postavljanju bilborda na parkiralištima i vanjskim zidovima prodavnica

Johan Arfvedson (na fotografiji) sa zadovoljstvom objašnjava prijednosti za dobavljače koji se pridružuju ovom konceptu. „Sa bilbordima na parkingu dobijate garantovanu izloženost proizvoda koja počinje na kauču ispred televizora, a može se pratiti preko direktne pošte ili reklama. Kada kupac prolazi ili izlazi iz auta na parkingu, poruka dobija pravi podsticaj, uz dodatnu rješenost na kraju police gdje se donesi odluka o kupovini. Ako imamo kampanju za piletinu sa roštilja, uz podršku bilborda, vidimo odmah porast prodaje."