DS Smith Brand Logo: Easyad
Easyad_vaggskylt1500.png

Lepší propagace s EasyAd zvyšuje prodej

V konkurenčním mediálním prostředí je obtížné vymanit se z davu. Systém EasyAd, tabule odolné povětrnostním vlivům pro zavěšení na zeď nebo samostatně stojící, oblíbené v maloobchodním prodeji potravin, vám právě toto umožní.

Vyvinout vysoce kvalitní venkovní propagační systém předávající marketingové zprávy odpovídající reklamám v obchodě, roznáškovým letákům a mediálním reklamám, který lze pravidelně obměňovat bez velkých nákladů a potřeby speciálně školeného personálu či zvláštního vybavení. Systém by měl zajistit, aby pobídka k nákupu byla přijata již na parkovišti, než zákazník vstoupí do obchodu.

Přístup

Začít s kampaňovými plakáty tištěnými na lepenkové kartóny odolné povětrnostním vlivům a zkombinovat je se systémem, který umožní jejich levnou a snadnou výměnu, jakmile se kampaň nebo obchodní cíle změní.

Výsledek

  • Zvýšení prodeje řady výrobků, které mohou být nabízeny na reklamních plochách
  • Flexibilita rychlé změny propagovaného výrobku díky potisku přední i zadní strany
  • Žádné další náklady, neboť společnost DS Smith a její servisní partner, společnost Entevor AB, nabízí vše; tabule, příslušenství, plánování, instalaci, tisk, logistiku, plakátování i servis
  • 100% expozici výrobků díky nepřehlédnutelnému umístění billboardů na parkovištích a venkovních zdech obchodů

Johan Arfwedsson (na obrázku) vysvětluje výhody pro dodavatele, kteří využívají tento koncept. „Pomocí billboardů na parkovišti zajistíte zaručenou expozici výrobků, která začíná na pohovce u televize a může pokračovat roznáškou letáků či propagačními nabídkami. Když zákazník prochází kolem nebo vysedá z auta na parkovišti, zpráva na něj skutečně zapůsobí a další pobídka čeká na konci regálů, kde je rozhodnuto o nákupu. Pokud spustíme kampaň na grilovaná kuřata podpořenou billboardy, můžeme vidět okamžité zvýšení prodeje.“