WHY Banners_homepage_2000x850px CZ.png

Náš slib zákazníkům

Soustředíme se na potřeby vašeho podnikání a pomáháme vám zvýšit prodej, snížit náklady, minimalizovat rizika a využívat udržitelnější obalová řešení.

Díky našemu jedinečnému způsobu práce spolupracují naši vysoce kvalifikovaní pracovníci s každým zákazníkem tak, aby specifikovali a navrhovali obaly, které přinášejí opravdové výsledky - růst prodeje, snížení nákladů a udržitelný rozvoj. Zpravidla to znamená:

  • rozpoznat, jak obaly podporují marketing a jak propojují a oslovují zákazníky
  • chránit výrobky a minimalizovat odpad a ztráty
  • optimalizovat využití veškerého prostoru při balení, skladování a distribuci
  • reagovat na změny a myslet na budoucnost
  • vypořádat se s recyklací.

Ať už s vámi pracujeme pouze na jedné části vašeho dodavatelského řetězce, nebo pokrýváme všechny jeho fáze, výsledky se projevují v čase znovu a znovu, pokaždé, kdy je váš výrobek balen - tento proces nazýváme Supply Cycle Thinking.

Abyste mohli co nejvíce vytěžit z obalu z vlnité lepenky, můžete si vybrat z celé řady našich materiálů, odborných znalostí v oblasti designu a tiskařských technik podporovaných našimi programy neustálé inovace.  Díky našemu know-how a výrobě obalů ve více než 30 zemích po celém světě vám můžeme pomoci, ať už podnikáte kdekoliv.

NAŠI OBALOVÍ STRATEGÓVÉ PŘINÁŠEJÍ VÝSLEDKY:

Prostřednictvím obalů vám pomůžeme zvýšit prodej
Zvýšení vašeho prodeje

PROSTŘEDNICTVÍM OBALŮ VÁM POMŮŽEME ZVÝŠIT PRODEJ

Obaly, které vám pomůžou zvýšit prodej

Nakupující trvají na tom, aby ihned našli produkt, který chtějí, a to i na přeplněných regálech supermarketů. Někdy si koupí novinku nebo jednají impulzivně. V každém případě přináší správné balení velký rozdíl - poznají zákazníci značku, najdou produkt a koupí ho?

Design a barevnost zvyšují viditelnost a přinášejí výsledky. Naše rozsáhlé investice do softwaru a správy barev podporují povědomí o značce a její konzistenci napříč různými propagačními a prodejními formáty. To je, spolu s vynalézavými POS, klíčové pro naše zákazníky, zásadní pro komunikaci značky a úspěšné uvedení na trh.

Ale to není vše.

Balením je možné dokázat mnohem více, od umožnění růstu v rychle se rozvíjejících prodejních kanálech až po zvládnutí rychlých změn v tradičních maloobchodních formátech a posílení dostupnosti v obchodech.

Naši zákazníci nám říkají, že dostupnost je zásadní. Výzkum IGD ukázal, že 37% zákazníků si koupí alternativní značku, pokud na polici nenajdou svůj zvolený produkt.

Všechny podniky potřebují prodej. Je to jejich životadárná síla. Máme skvělé výsledky v tom, že pomáháme zákazníkům uspět díky prudkému růstu prodejů, úspěšným uváděním produktů na trh, vynikajícím propagačním akcím, vedení v oblasi a mnoha dalším.

Pokud byste chtěli zjistit, jak vám můžeme pomoci prodat více, kontaktujte nás nebo si přečtěte více o zákaznících, kterým již pomáháme.

Pomáháme vám snižovat náklady prostřednictvím inovativních obalů
Snižování nákladů

POMÁHÁME VÁM SNIŽOVAT NÁKLADY PROSTŘEDNICTVÍM INOVATIVNÍCH OBALŮ

Pomáháme vám snižovat náklady prostřednictvím inovativních obalů

Každý den pomáháme našim zákazníkům eliminovat zbytečné náklady. To je síla balení, která zvyšuje efektivitu v každé fázi dodavatelského řetězce.

Ať už jde o navrhování obalů pro co nejvyšší produktivitu na balicí lince, ochranu produktů před poškozením nebo co nejlepší využití prostoru, s penězi našich zákazníků zacházíme jako s vlastními.

Převzetí odpovědnosti za využití volného prostoru může ve skutečnosti nabídnout mimořádnou příležitost. Pokaždé, když prostřednictvím obalů optimalizujete nakládku palet, je potřeba méně skladovacího prostoru, sníží se množství manipulace a množství nákladních aut na silnicích.

Tím ale příběh nekončí.

Například naše agilní přemýšlení o balení umožňuje společnostem v oblasti FMCG, B2B a průmyslovým zákazníkům vypořádat se s bezprecedentní změnou požadavků dodavatelského řetězce a učinit tak se správnými náklady.

Současně se zaměřujeme na základy spolehlivého balení a partnerství v oblasti dodávek obalů, které je zásadní pro úspěšné obchodní vztahy.

Neustálými investicemi do návrhářů, inženýrů, specialistů a správných technologií usilujeme o stále vyšší efektivitu dodavatelského řetězce pro naše zákazníky. Naši stratégové pro balení to nazývají Supply Cycle Thinking, protože výsledků je dosahováno znovu a znovu, pokaždé, když je váš produkt zabalen.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak snížit náklady prostřednictvím inovativních obalů, kontaktujte nás nebo si přečtěte více o zákaznících, kterým již pomáháme.

Minimalizace vašich rizik
Minimalizace rizik

MINIMALIZACE VAŠICH RIZIK

Řízení vašich rizik

V rychle se měnícím světě se naši zákazníci snaží řídit rizika, přizpůsobit se budoucnosti a rozumně využívat zdroje. Správné balení přináší velký rozdíl v ochraně vašeho podnikání, dodržování předpisů a udržitelných obchodních praktik.

Ve spolupráci s našimi zákazníky zkoumáme změny, které se jich dotýkají, ať už v dodavatelských řetězcích, prodejních kanálech, maloobchodních formátech nebo v požadavcích jejich zákazníků. Navrhováním obalů tak, aby odrážely tyto změny, pomáháme zákazníkům chránit prodej a rozvíjet se do budoucna.

Každý den pomáháme zákazníkům řešit rizika v celém dodavatelském řetězci. Správné obaly zabraňují plýtvání a ztrátám prodeje, přispívají ke správným pracovním postupům a zajišťují bezpečný kontakt s potravinami nebo plnění jiných regulačních požadavků.

Udržitelné postupy a nejlepší využití zdrojů jsou základem každého podnikání

Balení je velmi významné- například kdykoli pomocí obalu optimalizujete nakládku a distribuci palet, je potřeba méně skladovacích prostor a snižuje se množství přepravy na silnicích. 

A co víc, vlnité obaly jsou recyklovatelné a společnost DS Smith je v oblasti recyklace světovým lídrem. Můžete si být jisti, že naše papíry pocházejí z udržitelných a certifikovaných zdrojů a že navrhujeme obaly pro optimální spolehlivost bez většího množství materiálu, než je nezbytně nutné.

Nabízíme praktické poradenství, ať už jste kdekoli v Evropě. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak řídit rizika prostřednictvím balení, kontaktujte nás nebo si přečtěte více o zákaznících, kterým již pomáháme.

Připravíme vás na oběhové hospodářství
Příprava na oběhové hospodářství

PŘIPRAVÍME VÁS NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Pomáháme vám připravit se na oběhové hospodářství pomocí udržitelných obalů

Udržitelnost má rostoucí vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů. Souběžně s tím roste očekávání, že společnosti sníží svůj dopad na svět přírody a pokud možno vytvoří pozitivní dopad na lidi a planetu.

Zákazníci si stanovují ambicióznější cíle udržitelnosti a usilují o integraci principů oběhového hospodářství do všech svých dodavatelských řetězců.

S využitím našich odborných znalostí, produktů a služeb vám pomůžeme řešit vaše výzvy cirkulární ekonomiky související s balením.

Použitím našich principů cirkulárního designu v procesu navrhování obalů vytvoříme obalová řešení, která vám pomohou splnit vaše ambice udržitelnosti a připravit se na oběhovou ekonomiku.

Nyní si můžete oběhovou výkonnost také změřit.

Naše měření Circular Design Metrics umožňuje vidět oběhovou výkonnost každého návrhu obalu, srovnávat dopad rozhodnutí o designu a řídit oběhovou výkonnost.

Pomůžeme vám s řešením cirkulárního balení prostřednictvím pěti oblastí:

  • Recyklovatelnost: Poskytování 100% recyklovatelných obalových řešení na bázi vláken
  • Optimalizace vláken: Optimalizace každého vlákna pro každý dodavatelský řetězec
  • Náhrada plastů: Návrhy řešení pro nahrazení problémových plastů
  • Opětovné použití: Zvyšování opětovného použití díky novým designům a inovacím
  • Uzavřený cyklus: uzavírání oběhových cyklů prostřednictvím designu

Pokud vás zajímá více o našich principech cirkulárního designu, měření cirkulárního designu a o tom, jak vám můžeme pomoci připravit se na oběhové hospodářství, kontaktujte nás.

Pokud chcete zjistit, jak vám můžeme pomoci zvýšit prodej, snížit náklady prostřednictvím inovativních obalů, řídit rizika prostřednictvím obalů nebo zjistit, jak vám můžeme pomoci s udržitelnějšími obalovými řešeními, kontaktujte nás!