Zpráva o udržitelnosti

Mějte přehled o našich nejnovějších zprávách o udržitelnosti, výkonnosti a datech.

Udržitelnost je jádrem našeho obchodního modelu a základem našeho cíle Redefinovat obaly pro měnící se svět. Jsme hrdí na naši Strategii udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost, která se zaměřuje na uzavírání koloběhu prostřednictvím lepšího designu, ochranu přírodních zdrojů maximálním využitím každého vlákna, snižování množství odpadu a znečištění prostřednictvím oběhových řešení a vybavování lidí, aby mohli vést přechod k oběhovému hospodářství.

Vzhledem k tomu vytváříme Nové druhy obalů pro měnící se svět a urychlujeme přechod na oběhové hospodářství, jsme odhodláni sdílet náš pokrok prostřednictvím souboru zpráv o udržitelnosti, které jsou každoročně aktualizovány.