Circularita

Snižujeme množství odpadu a znečištění a udržujeme materiály v oběhu.

Oběhové hospodářství eliminuje odpad a znečištění už ve fázi návrhu a udržuje materiály a výrobky v oběhu po delší dobu.

Využíváme naše zásady cirkulárního designu, abychom našim zákazníkům pomohli přijmout cirkulární principy, a tím jim pomohli dosáhnout jejich širších cílů v oblasti udržitelnosti. Tím, že navrhujeme 100% recyklovatelné nebo znovu použitelné obaly a pomáháme našim zákazníkům nahrazovat obtížně recyklovatelné plasty, udržujeme materiály déle v oběhu.

Dbáme na to, aby se nepoužívalo více materiálu, než je nezbytně nutné, a optimalizujeme obaly pro jednotlivé dodavatelské řetězce, což snižuje tlak na přírodní zdroje a snižuje množství odpadu ukládaného na skládky.

Pokračujeme v inovacích v nových oblastech, včetně zkoumání řešení pro opětovné použití, abychom pochopili možnosti, jak udržet naše výrobky déle v oběhu.

Naše cíle PRO DNEŠEK:

  • Do roku 2025 optimalizovat vlákna pro jednotlivé dodavatelské řetězce ve 100 % nových obalových řešení.
  • Do roku 2025 pomoci našim zákazníkům odstranit 1 miliardu kusů problematických plastů z regálů supermarketů.
  • Do roku 2025 otestovat až 5 pilotních projektů opakovaného využití a pokračovat ve výrobě 100% recyklovatelných a opakovaně použitelných obalů.

Naše cíle PRO BUDOUCNOST:

  • Do roku 2030 optimalizovat každé vlákno pro každý dodavatelský řetězec
  • Do roku 2030 zcela odbourat skládkování odpadu.
  • Do roku 2030 usilovat o to, aby všechny naše obaly byly recyklovány nebo znovu použity.

                              Jak toho dosahujeme? 

Praktické recyklovatelné obaly pro e-commerce společnosti Reckitt

Spojili jsme síly se společností Reckitt a inovovali tradiční plastovou nádobku s práškem Vanish do podoby krabičky Vanish Multipower tabs, která je jednoduše použitelná a snadno recyklovatelná. Toto obalové řešení obsahuje až o 85 % méně plastů*, je navržené tak, aby optimálně využívalo dostupný prostor, pohodlně se s ním manipulovalo a snadno se otevíralo a zavíralo. Obal není nadrozměrný a zlepšuje zážitek zákazníka při vybalování, přičemž oboustranný potisk umožňuje výrazné označení značky na vnitřní i vnější straně. Inovace je posunem směrem k podpoře elektronického obchodu a rozvíjení atraktivity značky u mladších, časově vytížených zákazníků.

* Výpočet snížení plastových obalů provedený společností Reckitt oproti stávající plastové nádobě prášku Vanish o stejných dávkách.

 

Zábavné, recyklovatelné a opakovaně použitelné obaly pro PLAYMOBIL

Ve spolupráci se společností PLAYMOBIL jsme vyvinuli inovativní a udržitelné obalové řešení pro elektronický obchod, které je 100% znovu použitelné a recyklovatelné. Toto řešení zobrazuje obsažený svět her vytištěný barevně na jedné straně a přepravní obal na straně druhé, díky čemuž není nutné používat další vnější obaly pro přepravu. Krabici lze v několika jednoduchých krocích otočit a přeměnou odhalit barevný obal PLAYMOBIL. Ten je navzdory vnějším vlivům během přepravy a umístění přepravních etiket nepoškozený a tak atraktivní, že je vhodný i k darování, sběratelství nebo skladování.

Výměna plastových sáčků na potraviny za GreenTote®

Běžným zdrojem problematických plastů pro naše zákazníky z oblasti rychloobrátkového zboží jsou plastové sáčky a krabice používané k uskladnění potravin určených k dovážce domů. GreenTote® je 100% recyklovatelný, opakovaně použitelný obal odolný proti vlhkosti. Je k dispozici v mnoha velikostech a pojme více než třikrát větší množství potravin než typická plastová taška. Obaly jsou navženy tak, aby na sebe přesně pasovaly, což zajišťuje bezpečnost a pohodlí při přepravě.

 

Now & Next

Prozkoumejte naše další cíle strategie udržitelnosti Pro Dnešek a Pro Budoucnost