Uhlík

Snižujeme emise uhlíku v průběhu našich operací a v celém hodnotovém řetězci.

Abychom omezili nárůst globální teploty na 1,5 stupně v souladu s Pařížskou dohodou, musíme všichni rapidně snížit emise.

V nízkouhlíkovém oběhovém hospodářství lze emise snížit zlepšením způsobu, jakým využíváme zdroje k výrobě produktů, a zvýšením využívání obnovitelných zdrojů energie.

Svou roli hrajeme tím, že se zbavujeme odpadů, udržujeme materiály v oběhu, zlepšujeme energetickou účinnost, investujeme do nových technologií a přecházíme na obnovitelné zdroje energie.

Podporujeme také naše strategické dodavatele, aby si stanovili vlastní cíle založené na vědeckých poznatcích, a pomáháme našim zákazníkům plnit jejich závazky v oblasti emisí uhlíku, a do roku 2050 dosáhneme uhlíkové neutrality.

Naše cíle PRO DNEŠEK

  • Do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů v rozsahu 1, 2 a 3 o 46 % ve srovnání s rokem 2019.
  • Do roku 2027 povzbudit 100 % našich strategických dodavatelů (představujících 76 % emisí nakupovaného zboží a služeb), aby si stanovili vlastní cíle založené na vědeckých poznatcích.

Naše cíle PRO BUDOUCNOST

  • Do roku 2050 dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů.

                              Jak toho dosahujeme? 

Energetické využití odpadu v papírně Aschaffenburg

Ve spolupráci se společností E.ON bude do konce roku 2025 významně modernizováno zásobování energií v naší papírně Aschaffenburg, aby bylo možné alternovat zemní plyn spalováním materiálů, které nelze použít pro výrobu papíru. Integrovaný závod bude vybaven moderním kotlem na energetické využití odpadu, automatizovaným digitálním řídicím systémem, který využívá umělou inteligenci k optimalizaci energie v reálném čase, a dvěma modernizovanými plynovými kotli s možným budoucím rozšířením, které umožní pozdější zavedení biopaliv. Očekává se, že toto řešení sníží závislost na zemním plynu o 25 %, což odpovídá úspoře přibližně 50 000 tun CO2e ročně.

Partnerství se Supplier LoCT uhlíkovou školou

Připojili jsme se k iniciativě Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT), konsorciu globálních značek včetně některých našich klíčových zákazníků, abychom podpořili naše nejméně vyspělé strategické dodavatele v zahájení procesu výpočtu jejich uhlíkové stopy, stanovení vědecky podloženého cíle a zavedení programu snižování emisí. 95 % dodavatelů, kteří se zúčastnili klimatické školy Supplier LoCT, potvrdilo, že úkoly pomohly zvýšit schopnost jejich společnosti dosáhnout pokroku v oblasti klimatu.