Naše nová strategie udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost

Jak se tempo změn ve světě zrychluje, spotřebitelé mají stále vyšší nároky na výrobky a služby, které kupují. Zároveň se očekává, že organizace všeho druhu musí radikálně snížit svůj dopad na přírodu. A tam, kde je to možné, pozitivně ovlivňovat lidi a planetu.

Udržitelnost je jádrem našeho obchodního modelu a základem našeho účelu vytvářet Nové druhy obalů pro měnící se svět. Jsme hrdí na to, že můžeme představit naši novou strategii udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost, která se zaměřuje na výzvy v oblasti udržitelnosti, kterým čelíme dnes, i na ty, které budou mít dopad na budoucí generace.

Naše strategie udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost se zaměřuje na uzavírání koloběhu prostřednictvím lepšího designu, ochranu přírodních zdrojů s maximálním využitím každého vlákna, snižování množství odpadu a znečištění prostřednictvím oběhových řešení a vzdělávání lidí tak, abychom usnadnili přechod k oběhovému hospodářství.

 

Udržitelnost v centru pozornosti

Strategie udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost
Máme udržitelnost v srdci

Dnes...

Ve spolupráci se zákazníky navrhujeme řešení pro oběhové obaly, která umožňují získat více z menšího množství, a to pro rychle se měnící životní styl spotřebitelů s minimálním dopadem na svět kolem nás.

  • Do roku 2023 budeme vyrábět 100% opakovaně použitelné nebo recyklovatelné obaly.
  • Do roku 2025 budeme optimalizovat využití vláken pro jednotlivé dodavatelské řetězce ve 100 % našich nových obalových řešení.
  • Do roku 2025 stáhneme z regálů supermarketů 1 miliardu kusů problematických plastů, odstraníme ze silnic 250 000 nákladních aut a ve spolupráci s partnery najdeme řešení pro "těžko recyklovatelné" obaly.
  • Do roku 2025 zapojíme do oběhového hospodářství 100 % našich zaměstnanců.

V budoucnu...

Ve spolupráci s partnery budeme vyvíjet plně cirkulární strategie - od návrhu až po výrobu, od dodávek až po recyklaci. Budeme vytvářet obaly s pozitivním dopadem na náš měnící se svět.  

  • Je naším cílem, aby do roku 2030 byly všechny naše obaly znovu používány nebo recyklovány
  • Do roku 2030 máme v plánu optimalizovat využití každého vlákna ve všech dodavatelských řetězcích
  • Do roku 2030 budeme využívat obaly a recyklaci v souladu s principy oběhového hospodářství tak, že nahradíme problémové plasty, snížíme uhlíkovou stopu našich zákazníků a omezíme množství odpadu ze spotřebitelských obalů
  • Do roku 2030 zapojíme 5 millionů lidí do cirkulární ekonomiky a cirkulárního životního stylu

Budeme také pokračovat ve snižování uhlíkové stopy a v péči o lesy a jejich biodiverzitu.

  • Do roku 2025 budeme chránit lesy a podporovat biodiverzitu ve všech lokalitách, kde působíme
  • Do roku 2030 snížíme emise CO2 o 30% oproti roku 2015

Vždy...

V neposlední řadě, jako vždy, budeme klást důraz na zdraví, bezpečnost a fyzickou a psychickou pohodu našich lidí a komunit ve kterých působíme, protože lidé jsou základem našeho úspěchu.

Pro dnešek a pro budoucnost

Naše strategie pro budování udržitelnějšího světa.

Sáhnout PDF

PDF 1,4 MB

Kupte si udržitelné obalové produkty nebo zjistěte více o tom, jak může naše nová strategie prospět vašemu podnikání.