Plníme cíle udržitelnosti nyní, abychom byli lídry v budoucnu

Podnikáme kroky dnes, abychom se stali vůdci v přechodu na nízkouhlíkové oběhové hospodářství.

Ve společnosti DS Smith je udržitelnost nedílnou součástí našeho oběhového obchodního modelu a největšího pozitivního dopadu můžeme dosáhnout tím, že pomůžeme vytvořit nízkouhlíkové oběhové hospodářství. Je to cesta, po které se ubíráme se zákazníky a kolegy již více než deset let.

Když jsme v roce 2020 představili naši strategii udržitelnosti Now & Next, Pro Dnešek a Pro Budoucnost, stanovili jsme si ambiciózní krátkodobé i dlouhodobé cíle, které potvrzují náš závazek k oběhovému hospodářství a účel Vytvářet nové druhy obalů pro měnící se svět.

Naše strategie udržitelnosti Pro dnešek a Pro budoucnost zahrnuje úsilí namířená na současnou dobu a také do budoucna a zaměřuje se na výzvy v oblasti udržitelnosti, kterým čelíme dnes, i na ty, které budou mít dopad na budoucí generace. To nám umožní stát se vůdčími autoritami přechodu k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství.

Jsme hrdí na pokrok, kterého jsme doposud dosáhli ve spolupráci s našimi zákazníky, dodavateli a komunitami. Jsme na dobré cestě ke splnění našich ambiciózních cílů a v některých případech i s předstihem.

Naše nová strategie udržitelnosti Pro dnešek a pro budoucnost - Podnikáme kroky dnes, abychom se stali vůdci v přechodu na nízkouhlíkové oběhové hospodářství.

Svět a podmínky, které jsou k vůdčímu postavení potřeba, se neustále mění a naše strategie se neustále vyvíjí.

Vidíme obrovskou příležitost, jak uplatnit nové způsoby myšlení ve všech oblastech našeho podnikání: Oběhovém hospodářství, Snížení emisí uhlíku, Péči o lidi a komunity a Přírodu.

Pro Dnešek a Pro Budoucnost: Naše oblasti zájmu