Lidé a komunity

Vytváříme bezpečná, rozmanitá a inkluzivních pracoviště a aktivně se zapojujeme v našich komunitách.

Oběhové hospodářství je rozsáhlý systém změn, který poskytuje příležitosti nejen ke zlepšení naší environmentální udržitelnosti, ale i k inkluzivnějšímu růstu. Při prosazování jakékoli systémové změny musí být přechod spravedlivý a férový a přínosy musí být široce sdílené.

Jsme si vědomi, že vytvářením bezpečných, rozmanitých a inkluzivních podniků budujeme udržitelné podnikání.

Náš přístup k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobrým životním podmínkám podporuje naši ambici, aby se všichni naši zaměstnanci na konci dne vraceli domů v pořádku a nezraněni. Nic není důležitější.

Prostřednictvím našich zaměstnaneckých organizací zvyšujeme povědomí o důležitosti rozmanitosti a inkluze a definovali jsme naši ambici zvýšit genderovou a etnickou rozmanitost.

Naše závody hrají aktivní roli ve svých komunitách a my se snažíme dobře reprezentovat komunity a zákazníky, kterým sloužíme. Zvyšováním povědomí, budováním dovedností a odhodláním k akci umožňujeme našim zaměstnancům řídit přechod k oběhovému hospodářství.

Naše cíle PRO DNEŠEK

  • Do roku 2025 zapojit 100 % našich zaměstnanců do oběhového hospodářství.
  • 100 % pracovišť zapojených do komunitních aktivit každý rok
  • Každoročně snižovat míru nehodovosti (AFR)
  • Do roku 2025 proškolit prostřednictvím inkluzivních workshopů vedoucí pracovníky ve všech závodech
  • Do roku 2025 dokončit zavádění systému SEDEX SAQ na všech pracovištích a provádět příslušné audity SAQ.

Naše cíle PRO BUDOUCNOST

  • Do roku 2030 zapojit deset milionů lidí do oběhového hospodářství a oběhového životního stylu.
  • Usilovat o dosažení nulové újmy – Vision Zero
  • Do roku 2030 zvýšit genderovou diverzitu směrem ke 40 % žen ve vyšším vedení a stanovit cíl pro další chráněné charakteristiky
  • Pokračovat v každoročním zlepšování náležité péče v oblasti lidských práv.

                              Jak toho dosahujeme?

Kampaň na podporu zdraví a bezpečnosti ve východní Evropě

Náš východoevropský region, který zahrnuje více než 30 závodů v 16 různých zemích, uskutečnil měsíc bezpečnosti a ochrany zdraví, který probíhal po celý červen 2022. Workshopů a aktivit se aktivně zúčastnilo více než 5 000 zaměstnanců. Kampaň se setkala s velkým ohlasem a posílila poselství, že každý je zodpovědný za podporu kultury bezpečnosti a ochrany zdraví.

Skupiny zaměstnanců podporující rozmanitost, rovnost a začlenění (DEI)

Naše síť LGBTQ+ a spojenců byla naší první skupinou zaměstnanců, která byla spuštěna v říjnu 2021. Od té doby přivítala v organizaci řadu řečníků, vytvořila užitečné příručky a reprezentovala společnost DS Smith na akcích Pride. Následovaly další zaměstnanecké skupiny, včetně Skupiny pro kulturní a etnickou rozmanitost, která podporuje inkluzivní pracoviště, Skupiny pro genderovou rozmanitost, která zajišťuje, aby pracoviště zůstalo bezpečným prostorem, a zaštiťuje podporu mezi kolegy a Skupiny pro zdravotně postižené a spojence, která má ambici zlepšit přístupnost a umožnit kolegům sdílet zkušenosti s tělesným postižením, duševním zdravím a neurodiverzitou.

Eko třída v Maďarské Nagykátě

Ekologická třída, která je součástí Katolické základní školy Váci Mihály v Nagykátě, vznikla za pomoci více než 100 dobrovolníků, s podporou Nadačního fondu DS Smith Charitable Foundation a ve spolupráci s Katedrou projektování obytných budov Technologické a ekonomické univerzity v Budapešti. Její funkcí je poskytnout venkovní prostor pro rozvojová sezení, ekologickou výchovu a komunitní programy, které doplňují každodenní výukový program školy.

Prozkoumejte naše další cíle strategie udržitelnosti Pro Dnešek a Pro Budoucnost