casestudies2-banner.jpg

Деловни случаи

Во DS Smith се гордееме со тоа што ги намалуваме трошоците, ја зголемуваме продажбата и управуваме со ризиците за башите клиенти. Еве три начини како го направивме тоа за три големи компании во секторот за електроника.