Savez 4evergreen poziva na veću harmonizaciju u skupljanju i razvrstavanju ambalaže na bazi vlakana

Najmoderniji pregled sustava skupljanja i razvrstavanja diljem Europe koje je provelo 50 kompanija kroz cijeli lanac vrijednosti ambalaže ističe nekoliko preporuka za poboljšanje učinkovitosti. Savez 4evergreen ima odobrene sustave koji omogućuju prikladno sortiranje na mjestu skupljanja.

Nakon dvije godine rada, kombinirajući stručnost 24 pojedinca i potvrđenu od strane 75 predstavnika industrije iz 50 tvrtki, savez 4evergreen danas je objavio Smjernice o poboljšanom skupljanju i razvrstavanju ambalaže za recikliranje temeljene na vlaknima.Smjernice obuhvaćaju relevantne regulatorne i institucionalne okvire te osiguravaju procjenu dostupnih scenarija skupljanja i sortiranja.

U načelu, svi proizvodi za pakiranje s vlaknima mogu se reciklirati. 4evergreen podržava nekoliko preporuka koje su ključne za postizanje EU ciljeva stope recikliranja otpada temeljenog na vlaknima, bez obzira na put od skupljanja do recikliranja. Na smjernicama se istražuju „rute“ od skupljanja do recikliranja u specijaliziranim tvornicama papira i kartona te se pružaju praktične preporuke o tome kako poboljšati skupljanje materijala.

Smjernice predstavljaju preporuke za poboljšanje sustava skupljanja i razvrstavanja. Industrija je poduzela prve korake, a sada nam treba potpora donositelja politika kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini da bismo zabilježili svoj doprinos.

Jonathan Edmunds
Suradnik u projektu i direktor za recikliranje i održivost u tvrtki DS Smith

Dokument je namijenjen usmjeravanju primjene buduće infrastrukture za skupljanje, razvrstavanje i recikliranje u cilju zadovoljenja zakonskih zahtjeva EU i ostvarivanja ambicioznih ciljeva saveza 4evergreen, uključujući 90 %-tnu stopu recikliranja za ambalažu izrađenu od vlakana. Ne narušava alternativne modele koji već postoje, a koji doprinose visokom učinku recikliranja ambalaže izrađene od vlakana.

Hans Wortman, direktor Odjela za osiguranje resursa tvrtke PfR u WEPA-u i predsjednik 4evergreena dodao je da je “objava Smjernica o skupljanju i razvrstavanju još jedna ključna prekretnica za naš savez.''

Kako bi se osigurala učinkovitost skupljanja i sortiranja ambalaže od vlakana, 4evergreen preporučuje:

  • Zakonodavne inicijative kojima se potiče ulaganja i sudjelovanje svih relevantnih dionika u odvojenom skupljanju i sortiranju nakon skupljanja, posljedično dovode do sve veće stope recikliranja ambalaže izrađene od vlakana.
  • Slijedeći najbolje prakse kod skupljanja i sortiranja pakiranja iz kućanstava kao što je opisano u Smjernicama, 4evergreen potvrđuje načelo odvojenog prikupljanja.
  • Usklađeni pristup komunikaciji potrošačima o sortiranju otpada od pakiranja putem sustava označivanja radi zaštite jedinstvenog tržišta.
  • Zasebni ciljevi recikliranja na razini EU za ambalažu na osnovi vlakana prema izvoru: ◉ Cilj odvojenog recikliranja od >85 % za odvojeno skupljanje u kućanstvu ◉ Cilj za recikliranje od >90 % za ambalažu koja dolazi iz industrijskih i komercijalnih izvora
4evergreen ciljevi za stopu recikliranja po struji
4evergreen ciljevi za stopu recikliranja po struji
  • Obvezno razdvajanje u pogonima za sortiranje za kućanstvo sakupljeno lagano pakiranje (Lightweight packaging, LWP) od pakiranja izrađenog od vlakana od plastike i metala. U nekim će slučajevima biti potrebno dodatno sortiranje u tim pogonima ambalaže za tekućine od druge kompozitne ambalaže temeljene na vlaknima.
  • Strukture naknada za ekološkog subjekta (EPR) koje u najvećoj mogućoj mjeri odražavaju stvarne troškove neto recikliranja za svaku vrstu ambalažnog materijala, što uključuje i potrebu za ulaganjem u dodatne kapacitete za recikliranje, gdje je to potrebno.