Packaging for househould and personal care

Održavanje kućanstva i osobna njega

Zahvaljujući suradnji s distributerima u maloprodaji, neprestano razvijamo nova rješenja za ambalažu za sektor održavanja kućanstava i osobe njege.

Otkrijte naše proizvode za transport, ambalažu spremnu za maloprodaju i, kao i naše spremnike koji zadovoljavaju posebne potrebe tržišta održavanja kućanstva i osobne njege.

Posljednjih godina tržište je usmjereno na potrebu za funkcionalnom ambalažom, koja će Vaš proizvod  istaknuti u beskrajnim varijacijama mirisa i namjena. Tako nastaje potreba za modularnijom i inovativnijom ambalažom.