packaging for cosmetics, toiletries and perfumes

Kozmetika, sredstva za osobnu higijenu i parfemi

Na tržištu gdje brend predstavlja sve, ambalaža je oduvijek igrala ključnu ulogu.

Kombinacija naprednih tehnika tiskanja kao što su hologrami ili korištenje najnovijih materijala, služe kao poticaj za kupce. Ovo također omogućuje da ambalaža proizvoda postane ključan element za ukupan doživljaj proizvoda.

Na ovim tržištima pakiranje je ključna alatka za komunikaciju, naročito u smislu identiteta brenda. Selektivna distribucija i prodaja na internetu takođe zahtijevaju zaštitnu ambalažu koja zadovoljava standarde visoke kvalitete koje potrošači očekuju.

Nudimo široku paletu ambalažnih materijala, tehnika tiskanja i završne obrade koji pružaju personalizirano rješenje prilagođeno vašim potrebama:

  • Ambalažni materijali obuhvaćaju: kompaktni ili valoviti karton
  • Tehnike tiskanja obuhvaćaju: ofset, flekso, sitotisak, digitalni tisak
  • Tehnike završne obrade obuhvaćaju: lakiranje, laminiranje, foliotisak, blindruk