sheets-and-converters.jpg

Konverzija materijala

Zahvaljujući našim suvremenim industrijskim strojevima možemo ponuditi širok asortiman prilagođenih proizvoda od pojedinačnog do četvorostrukog zida za proizvođače konvertiranog materijala i maloprodaju.

Puno ulažemo u najnovije tehnologije i strojeve. To činimo da bismo osigurali našim kupcima pristup materijalima koji im omogućuju da značajno snize troškove i emisiju ugljika u svom ciklusu snabdijevanja.

Kao vaš strateški partner:

  • prednjačimo u razvoju materijala od valovitog kartona;
  • nudimo visoku razinu usluge, kvalitetu i tehničku stručnost;
  • nudimo opsežan kreativan asortiman proizvoda, koji se širi sa pomjeranjem primjene valovitog kartona ka širim tržištima;
  • zadovoljavamo vaše potrebe koje se odnose na ploče od valovitog kartona;
  • puno ulažemo u specijaliziranu proizvodnju ploča od valovitog kartona;
  • Vrlo smo posvećeni održivom načinu rada.