ppacakging for distribution and mail order

Distribucija

Ambalaža od valovitog kartona je i dalje jedan od najisplativijih oblika pakiranja za sektor distribucije i isporučivanja poštom.

Štoviše, nove tehnologije i dizajn ambalaže sve više pomiču granice mogućnosti ovog sektora.

Primjerice, RFID čip ugrađen u ambalažu od valovitog kartona osigurava praćenje i, što je još važnije, zaštitu od krivotvorenja. Nove metode proizvodnje ambalaže također pomažu kupcima da postignu sigurne i praktične načine slanja robe poštom.