CPO Banners_homepage_2000x850px CR.png

Pakiranja koja će vam pomoći pri upravljanju poslovnim rizicima

U svijetu stalnih promjena, naši kupci teže boljem upravljanju rizicima, prilagodbi budućnosti i mudru uporabu resursa. Pravo pakiranje čini veliku razliku u zaštiti vašeg poslovanja, u skladu sa zakonom i održivim poslovnim praksama.

U suradnji  s našim kupcima istražujemo promjene koje na njih utječu bez obzira radi li se o opskrbnim lancima, prodajnim kanalima, maloprodajnim formatima ili zahtjevima njihovih kupaca.  Dizajnom  pakiranja koje odražava te promjene pomažemo kupcima da zadrže prodaju i da se ubuduće razvijaju. 

Svaki dan pomažemo kupcima da riješe pitanja rizika kroz opskrbni lanac.  Pravo pakiranje smanjuje otpad i gubitak prodaje, pridonosi zdravim radnim praksama i osigurava da se ispune različiti regulatorni zahtjevi.

Održive prakse i najbolja uporaba resursa podupiru svako poslovanje.

Pakiranje doprinosi jako puno - primjerice: kad god ambalaža optimizira unos paleta i distribuciju,  potrebno je puno manje skladištenja, a otprema više nije vezana za cestu. 

Štoviše, valovita ambalaža može se reciklirati, a DS Smith međunarodni je predvodnik u recikliranju. Možete biti sigurni da papir nabavljamo na odgovoran način i da dizajniramo pakiranje za optimalnu pouzdanost bez nepotrebnog viška materijala. 

Nudimo praktičan savjet, gdjegod da se ste smješteni u Europi. Ako želite saznati  više o tome kako upravljati rizicima uz pomoć pakiranja  stupite u kontakt s nama ili pročitajte više o kupcima kojima već pomažemo.