cardboard-pallet-solution.jpg

Da li vas organiziranje paleta previše košta?

Odaberite KAYPAL®MR!

KAYPAL®MR je rješenje za zajedničko korištenje kartonskih paleta, predviđeno samo za operacije u više slojeva i posvećeno fizičkim operacijama u lancu snabdjevanja za robu sa brzim prometom: uz rad u neprekidnom krugu, KAYPAL®MR spaja skladišta robe sa brzim prometom sa maloprodajnim distributivnim centrima.

KAYPAL®MR je kolaborativni model kod koga sve uključene strane dijele prednosti poboljšane održivosti, veće izloženosti i očiglednog smanjenja troškova.