retail and shelf ready corrugated packaging solutions

Retail Ready i Shelf Ready ambalaža

Trendovi komercijalnog tipa ambalaže - RRP, Retail Ready Packaging i SRP, Shelf Ready Packaging temelje se na čitavoj znanosti o tehnologiji izrade ambalaže te prezentacije i prodaje proizvoda.

Optimalna komercijalna ambalaža

Ključni koncept je da se „razmišlja unazad, počevši od police”. Razvijamo optimalnu veličinu i tip ambalaže za određenu količinu proizvoda, za odgovarajuću veličinu police i za poznatu stopu prodaje i dopunjavanja polica.

Današnji oglašivači vide veliku priliku u integriranju dizajna ambalaže spremne za izlaganje na police (SRP) i ambalaže spremne za maloprodaju (RRP) u promotivni miks kako bi se generirala prodaja u dućanu, na prodajnom mjestu. Sve više surađujemo s oglašivačima kako bismo doprinijeli postizanju rezultata kod kupaca, bilo da se radi o pozicioniranju branda, vizualnom privlačenju pažnje u kategoriji ili uspjehu promocija.

Retail and shelf Ready Packaging easy to open and to shelf

Retail Ready i Shelf Ready ambalaža pokreće prodaju i doprinosi da se potrošačka roba brže kreće

Retail Ready i Shelf Ready ambalaža može poboljšati profitabilnost od proizvodnog pogona do maloprodajnog objekta, osiguravajući niže troškove lanca opskrbe, povećanu dostupnost proizvoda i efikasno dopunjavanje, odn. pružajući odgovarajući izgled i doživljaj proizvoda ili branda.

Rezultati dobre Retail Ready i Shelf Ready ambalaže

Tipični rezultati koje daje Retail Ready i Shelf Ready ambalaža u dućanu obuhvaćaju:

 • Više robe i veću ponudu na polici
 • Brže dopunjavanje u dućanu
 • Veću dostupnost
 • Brand i promotivnu komunikaciju
 • Uspješna lansiranja novih proizvoda
 • Dobro plasiranje robe
 • Vidljivost proizvoda i lako kretanje za kupce

U lancu opskrbe dobra Retail Ready i Shelf Ready ambalaža može generirati uštedu u novcu i smanjenju emisija štetnih plinova

 • Više proizvoda po paleti i rjeđe kretanje paleta
 • Manje vozila za isporuku na cesti
 • Manje skladištenja prazne ambalaže i robe koja čeka da bude otpremljena
 • Nema dodatnog slaganja na podlogama
 • Učinkovite operacije pakiranja, bilo da su automatske ili ne