Ambalaža za automatsko punjenje i pakiranja

Ambalaža za automatsko punjenje i pakiranje, oblikuje se na automatskim pakirkama savijanjem i lijepljenjem štancanog kartonskog plašta oko proizvoda.

Ambalaža za automatsko punjenje i pakiranje vizualno jedan od najjednostavnijih oblika ambalaže, no zahtijevaja tehničku stručnost i strogu kontrolu kvalitete zbog učinkovitosti na linijama velike brzine.

Kako bi zadovoljili potražnju za omotačima koji se upotrebljavaju kao ambalaža spremna za maloprodaju i koja se otvara u dućanu, naši timovi dizajnera blisko surađuju sa stručnjacima za rezanje. Rezultat je vodeća tehnologija perforiranja kako bi otvaranje bilo brzo, uvijek isto i čisto, bez narušavanja performansi u ciklusu opskrbe.