Cirkularni dizajn u ambalažnom lancu

Potrošač to ne može odmah da vidi, ali unutar ambalažnog lanca preduzimaju se ogromni koraci ka cirkularnosti. DS Smith, kompanija za reciklažu i proizvodnju ambalaže, namerava da iskoristi 100% vraćenog ambalažnog materijala i dizajnira održivu ambalažu bez plastike.

Ovaj intervju je prethodno objavljen u „Circulaire Economie“ u novinama Dagblad Trouw u februaru 2021. godine

DS Smith je lider kada je u pitanju održiva ambalaža. "Naši dizajneri su obučeni za to. Želimo da zatvarmo krug gde god je to moguće. Naša politika je od kutije do kutije za 14 dana ", kaže Wouter van Tol, Head of Government, Community Affairs and Sustainability. DS Smith dizajnira prema Principima Cirkularnog Dizajna koji su razvijeni u saradnji sa fondacijom Ellen MacArthur. 

Proširena stvarnost

Nekoliko faktora igra ulogu u dizajnu ambalaže: "Proizvođači žele da proizvode šalju sa što manje praznog prostora. Još jedan zahtev je bezbedan transport, bez oštećenja proizvoda." Tokom faze dizajniranja simulira se čitav lanac snabdevanja. „Imamo opremu kojom testiramo šta ambalaža može da podnese.“ 

Dizajnerski tim kompanije DS Smith fokusira se, između ostalog, na smanjenje problematične plastike. Mnogo je teže reciklirati plastiku. "Imamo oko 650 dizajna kutija koje zamenjuju plastičnu ambalažu. To je na desetine miliona ambalaže koja je održiva i može se bolje reciklirati." 

DS Smith organizuje radionice sa kupcima u takozvanim „Impact“ centrima kako bi zajedno stvarali inovacije. "Organizujemo tridesetak radionica o održivosti mesečno. Ukupno imamo oko 2.000 poseta godišnje." Zbog koronavirusa, radionice su prilagođene onlajn verziji sa „proširenom stvarnošću“, gde se digitalno okruženje i dalje koristi za rad na određenim ambalažnim rešenjima. 

image0or5b.png

Ambalaža za e-trgovinu

Kao primer, Van Tol spominje kako je DS Smith, zajedno sa kompanijom Wehkamp, razvio novu ambalažu za e-trgovinu za odeljenje ručnog pakovanja. "Ovo pakovanje ima potpuno iste dimenzije kao i staro i ispunjava sve zahteve kvaliteta kako bi se narudžba pravilno isporučila potrošaču, ali koristi manje kartona. Ovo štedi sirovine i stoga je održivije." Prvi paketi stići će do potrošača ovog meseca. "Kutije za njihov automatizovani proces već su optimizovane da zauzimaju što manje prostora u kamionima, jer se mogu podesiti po visini. Prošle godine smo sa kompanijom Wehkamp pregledali kako možemo još više da se poboljšamo u kontekstu održivosti. Jedan od rezultata je bio smanjenje upotrebe štamparske boje“.  

Plan do 2050. godine

Na pitanje gde još ima prostora za poboljšanje u oblasti održive ambalaže, Van Tol odgovara: "Ne možete sami da ostvarite cirkularnu ekonomiju. Naši kupci takođe traže održiva rešenja. Moraju da se nose sa istim zakonima i ciljevima održivosti. Morate zajednički težiti istom cilju. Uspevate samo radeći zajedno sa drugima na ambalažnim rešenjima koje je teško reciklirati. " Jedna od glavnih tačaka je osigurati da papir i karton još bolje ostanu u opticaju. "Papirna vlakna mogu se reciklirati do 25 puta. Previše toga trenutno odlazi na deponije ili se spaljuje." 

Industrija papira je izradila plan do 2050. godine kako bi ispunila klimatske ciljeve u pogledu CO2 emisije. "Industriji papira je potrebna toplota da bi napravila papir. Zeleni vodonik kao zamena za prirodni gas jedno je od rešenja koje tražimo. Ne možemo to učiniti sami. Saradnja i inicijative vlade, kao što je ulaganje u zeleni vodonik u Groningenu, su nam veoma važni “.

imagesaedo.png