Naša posvećenost nabavljanju papira iz održivih izvora

Naša posvećenost nabavljanju papira iz održivih izvora

Kao i kod bilo kog proizvodnog procesa, kvalitet upotrebljenih materijala značajno utiče na kvalitet gotovog proizvoda. Isto važi i za proizvodnju kvalitetnog papira i ambalaže. I kvalitet i održivost naše osnovne sirovine, vlakana, ključni su za naše poslovanje.

Oduševljeni smo što možemo objaviti da smo postigli cilj da koristimo 100% reciklirane ili sertifikovane papire.

Iako je naš fokus na tome da najbolje iskoristimo reciklirani materijal, drvena vlakna se ne mogu reciklirati zauvek. Cirkularni talasasti sistem oslanja se na redovno ubacivanje novih, neoštećenih vlakana koja potiču sa drveća.

Dakle, u kompaniji DS Smith posvećeni smo podržavanju inicijativa koje promovišu upravljanje šumama i lance nadležnosti. Osiguravamo da sva nova vlakna u našim proizvodima potiču iz izvora kojima se upravlja odgovorno.

Šume imaju mogućnost da apsorbuju preko 2,4 milijarde tone ugljenika iz atmosfere godišnje. Kao takve, zaštita, obnavljanje i rast šuma presudni su u borbi protiv klimatskih promena. Kupovina sertifikovanog papira ili ambalaže značajno smanjuje rizik od krčenja šuma.

Mnogi kupci kompanije DS Smith javno su se obavezali da neće uništavati šume i mi ih podržavamo u postizanju ovog cilja. DS Smith ostaje posvećen podršci inicijativama koje promovišu upravljanje šumama i lance nadležnosti i obezbeđivanju, putem sledljivih i transparentnih lanaca snabdevanja, da sva devičanska vlakna u našim proizvodima potiču iz dobro uređenih šuma i drugih kontrolisanih izvora.

Ovde pročitajte više o lancu nadležnosti i održivom upravljanju šumama.